2.1.2. Đại hội đại biểu Đảng bộ Đồng Nai lần thứ V

II.1.2. Đại hội đại biểu Đảng bộ Đồng Nai lần thứ V:

          Đại hội tiến hành hai vòng. Ở vòng một đại hội góp ý cho các văn kiện toàn quốc lần thứ VII. Đại hội đại biểu Đảng bộ Đồng Nai lần thứ V vòng 2 tổ chức tại thành phố Biên Hòa từ 28-10-1991 đến 01-11-1991. Tham dự đại hội có 228 đại biểu của 15 đảng bộ trực thuộc đại diện cho 14.650 đảng viên toàn tỉnh ([1][10]).

          Đại hội đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV: “Bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực về kinh tế, xã hội, hình thành được nền sản xuất hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; ổn định chính trị; giữ vững an ninh quốc phòng; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội VI toàn quốc của Đảng và đại hội IV của Đảng bộ” ([2][11]). Căn cứ vào tiềm năng thế mạnh của Đồng Nai, đại hội xác định cơ cấu của tỉnh là công nghiêp - dịch vụ - nông nghiệp.

          Đại hội đã đề ra 4 mục tiêu phát triển 5 năm 1991 – 1995:

          1- Ổn định và phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, phát triển công nghiệp chế biến; mở rộng kinh tế đối ngoại và khu vực trọng điểm kinh tế phía Nam nhằm tăng sản phẩm xã hội bình quân 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến 1999 đạt 350 USD/người/năm.

          2- Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho dân, xây dựng nông thôn mới, từng bước giải quyết lao động, giảm tỷ lệ dân số đến năm 1995 xuống dưới 2%.

3- Thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đoàn kết toàn dân; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể quần chúng xã hội.

          4- Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh, đảm bảo trật tự trị an, an toàn xã hội, thực hiện nghiêm kỷ cương, pháp luật, ổn định tình hình chính trong tỉnh.

          Ban chấp hành Tỉnh ủy khóa 5 gồm 47 ủy viên. Ban thường vụ gồm 13 đồng chí ([3][12]).([1][10]) Trước khi tiến hành vòng 2 đại hội, ngày 25-9-1991, Trung ương ra quyết định số 64 thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Các huyện Long Đất, Châu Thành, Xuyên Mộc của Đồng Nai với 3.047 đảng viên và 152 cơ sở Đảng chuyển về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

([2][11]) Trích Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ V. Tài liệu lưu Phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh Đồng Nai.

([3][12]) Đồng chí Phan Văn Trang làm Bí thư, hai phó Bí thư là Huỳnh Văn Bình, Trần Thị Minh Hoàng; các ủy viên thường vụ: Tràn Công Khánh, Phạm Điền Sơn, Lê Hoàng Quân, Đặng Văn Tiếp, Lê Đình Nghiệp, Lâm Hiếu Trung, Trần Bửu Hiền, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Đình Thắng. 

Comments