2.2.7. An ninh quốc phòng

II.2.7. An ninh quốc phòng:

          Từ năm 1989 đến năm 1992, Công an Đồng Nai đã phá vỡ hàng chục vụ án nhen nhóm phản cách mạng tiêu biểu như các tổ chức: Đảng nhân dân Việt Nam (1991), Mặt trận dân chủ trung lập phi liên kết (1992), Mặt trận liên minh dân chủ dân quân phục quốc (11-1992). Trong 10 năm 1986-1995, Công an Đồng Nai đã bắt 2.403 đối tượng phạm pháp hình sự, phản động, phạm án kinh tế…, kêu gọi hàng trăm đối tượng ra đầu thú… Trên lĩnh vực an ninh kinh tế, năm 1995, Công an Đồng Nai được nhân dân giúp đỡ phá vỡ tổ chức làm bạc giả liên tỉnh, tham gia giải quyết việc người nước ngoài có hành vi nhục mạ công dân, vi phạm pháp luật Việt Nam. Ba đơn vị được Quốc hội tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang: trại K4, Phòng cảnh sát hình sự, Công an thành phố Biên Hòa, và một cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (đại tá Huỳnh Tấn Minh).

          Trên lĩnh vực quốc phòng, các lực lượng quân đội địa phương đã hoàn thành tốt nghĩa vụ quốc tế ở Kampuchia (1989). Công tác quân sự địa phương luôn đạt chỉ tiêu, hàng năm đều thực hiện tuyển quân theo luật nghĩa vụ đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng khắp các đơn vị sản xuất quốc doanh và xã phường; nhất là với Công ty cao su Đồng Nai, mỗi nông trường đều xây dựng 1 tiểu đoàn dân quân tự vệ được huấn luyện trang bị để bảo vệ nông trường sẵn sàng chiến đấu. Công tác quân dự bị tiến hành hàng năm đạt yêu cầu. Đặc biệt phong trào an ninh quốc phòng toàn dân với sự kết hợp chặt chẽ các lực lượng vũ trang, công an, Mặt trận và các đoàn thể xuống từng địa bàn khu phố, xã ấp đã góp phần to lớn giữ vững an ninh chính trị xã hội, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển vững chắc.

Comments