Chương 1: Nông nghiệp

Nông nghiệp Đồng Nai có điều kiện phát triển mạnh trên cơ sở thiên nhiên đa dạng: khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm phân hóa sâu sắc thành hai mùa mưa, nắng rõ rệt. Có đặc điểm chung của nông nghiệp Việt Nam hiện nay, đó là sự tồn tại song song của nền nông nghiệp tự cấp tự túc cổ truyền với kỹ thuật còn lạc hậu và việc sản xuất nông sản hàng hóa áp dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ nhằm thu lợi nhuận cao trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp.


Comments