3. Hướng phát triển của ngành thủy sản Đồng Nai

Chủ trương của tỉnh Đồng Nai từ nay đến năm 2000, tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản trên diện tích mặt nước có khả năng khai thác ở lòng hồ Trị An, ven sông Đồng Nai, theo hướng chuyển mạnh từ phương thức nuôi quảng canh sang bán thâm canh và thâm canh, gắn với việc bảo vệ môi sinh, môi trường ở vùng nước lợ trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, Long Thành. Đồng thời tận dụng mặt nước ao hồ để nuôi thả cá quy mô hộ gia đình ở địa bàn nông thôn.

Về lâu dài, để tạo điều kiện cho nghề cá Đồng Nai (đánh bắt và nuôi trồng thủy sản) có bước phát triển mạnh hơn, đòi hỏi phải tiến hành quy hoạch, tăng cường đầu tư, tổ chức lực lượng nuôi trồng, bảo vệ tốt nguồn lợi và đánh bắt thủy sản nhằm tận dụng tối đa diện tích mặt nước để nuôi tôm, cá, thâm canh tăng năng suất, mở rộng thị trường tiêu thụ gắn với tổ chức chế biến tại chỗ.

Với tiềm năng còn lớn, trong những năm tới, nghề cá Đồng Nai (gồm đánh bắt, nuôi thủy sản) sẽ có thể phát triển mạnh hơn và có những đóng góp xứng đáng hơn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đưa nghề truyền thống lâu đời này trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng của Đồng Nai.

Comments