Chương 6: Giao thông Vận tải

Đồng Nai là một tỉnh trung du, đồi núi thấp chiếm 2/3 diện tích đất tự nhiên, độ dốc từ 25 độ trở xuống rất thuận tiện cho việc phát triển giao thông đường bộ. Tỉnh Đồng Nai có sông Đồng Nai - là con sông lớn - chảy từ Đông Bắc tỉnh chạy vòng vèo từ huyện Tân Phú qua Định Quán, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch rồi đổ ra biển - thuận lợi cho phát triển giao thông thủy, nhất là đoạn từ bến Vịnh trở ra biển không có ghềnh thác, lòng sông rộng và sâu, thuyền bè lớn, nhỏ có thể đi lại được, riêng đoạn sông từ bến Vịnh ngược lên Đông Bắc của tỉnh có nhiều ghềnh thác, lại bị chặn bởi đập thủy điện Trị An nên không thể đi lại bằng đường thủy được. Vì vậy việc phát triển giao thông đường bộ ở Đồng Nai rất quan trọng. 


Comments