1.3. Giai đoạn 1954 - 1975 (Thời kỳ chống Mỹ)

Năm 1957, chính quyền Sài Gòn cắt khu Bù Đăng - Bù Đốp, khu Đồng Xoài - Phú Giáo thành lập tỉnh Phước Long; diện tích còn lại của tỉnh Biên Hòa cũ chia làm 2 tỉnh: Biên Hòa mới và Long Khánh. Để tăng cường phục vụ chiến tranh, họ đã làm mới đường Mã Đà - Rang Rang, đường Trần Lệ Xuân và các tuyến đường nối liền các căn cứ quân sự với các đồn bốt để tiếp tế dễ dàng cho các nơi này.

Theo Việt Nam niên giám thống kê của Việt Nam cộng hòa (chính quyền Sài Gòn), năm 1960 màng lưới giao thông của 2 tỉnh mới Biên Hòa và Long Khánh có chiều dài 1.234,3 km, trong đó: đường nhựa 287,1 km, đường rải đá và cấp phối 510,2 km, đường đất 446,0 km. Phương tiện vận tải đường bộ có 186 xe vận tải loại lớn, 831 xe vận tải loại trung và nhỏ, 297 xe ca, xe khách, 456 xe lam, 235 xe lô, 28 xe ngựa, 617 xe bò, xe ba gác, 1.416 xe xích lô, 11.604 xe gắn máy.

Do chiến tranh, tuyến đường sắt chuyên dùng của Nhà máy cưa Tân Mai BIF ngưng không hoạt động; tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn chạy qua 2 tỉnh Biên Hòa - Long Khánh vẫn hoạt động thường xuyên tới Tết Mậu Thân, sau đó chỉ còn đoạn Sài Gòn - Biên Hòa hoạt động.

Phương tiện vận tải đường thủy có đổi thay quan trọng: hơn 50% số ghe thuyền được gắn máy thay thế cho các thuyền buồm và chèo tay trước đây.

Để tăng cường đánh phá vùng giải phóng, Sân bay Biên Hòa được mở rộng và nâng cấp thành sân bay quân sự hiện đại số 1 của Mỹ, đồng thời chúng còn xây dựng thêm một hệ thống sân bay dã chiến (khoảng 16 cái) trên địa bàn 2 tỉnh Biên Hòa và Long Khánh, như các sân bay: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Rang Rang, Bình Sơn, khu quân sự dốc 47...

Theo các cuốn địa phương chí của 2 tỉnh Biên Hòa, Long Khánh xuất bản năm 1968 và 1974 màng lưới giao thông của 2 tỉnh có chiều dài là 1.416,6 km, trong đó: đường nhựa là: 392,0 km; đường rải đá cấp phối 700,7 km; đường đất là 323,9km. Phương tiện vận tải có 2001 xe ô tô tải các loại; 3.916 xe lam; 274 xe đò, xe lô; 661 xe bò, xe ba gác; 22 xe ngựa, 1.443 xe xích lô, xe lôi, 28.100 xe gắn máy các loại.

Do nhu cầu quân sự và sự đi lại của nhân dân, khối lượng vận chuyển trên tất cả các tuyến đường bộ, đường sắt, đường sông trong thời gian này đều tăng lên rất nhiều.

Comments