2.2. Các tuyến tỉnh lộ

II.2.1. Tỉnh lộ 764 (hệ Sông Ray):

Làm năm 1981 bắt đầu từ ngã ba Suối Cát (Quốc lộ I) đến suối Gia Óet ranh giới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dài 29,9 km, mặt đường sỏi đỏ, rộng 6 mét. Tuyến đường đi qua 7 cầu với tổng chiều dài 81 mét và 6 cống với tổng chiều dài là 70 mét. Tuyến đường này nằm trên huyện Xuân Lộc sẽ được nâng cấp thành đường nhựa cấp III đồng bằng, có kết cấu mặt đường bê tông nhựa, rộng 8 mét, phạm vi giải tỏa 7 mét tính từ lề đường.

II.2.2. Tỉnh lộ 765 (hệ Sông Ray):

Làm năm 1924 bắt đầu từ ngã ba Cẩm Mỹ (TL.2) đến cầu TH.6 (cầu Sông Ray) dài 18,650 km, mặt đường sỏi đỏ, rộng 6 mét. Tuyến đường đi qua cầu sông Ray dài 25 mét. Tuyến đường này nối liên Tỉnh lộ  2 từ ngã ba Cẩm Mỹ với khu vực Sông Ray nên sẽ được nâng cấp thành đường nhựa cấp III đồng bằng, kết cấu mặt đường bê tông nhựa rộng 8 mét, phạm vi giải tỏa 7 mét, lộ giới mỗi bên 20 mét.

II.2.3. Tỉnh lộ 766 (TL.333):

Làm năm 1917, bắt đầu từ ngã ba Ông Đồn đến cầu Gia Huynh (ranh giới của huyện Xuân Lộc với huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận), dài 12,98 km, đường nhựa, mặt đường rộng 6 mét, trong đó có 4,98 km đường đá và đi qua cầu Gia Ui dài 6 mét. Theo quy hoạch, tuyến đường này sẽ được nâng cấp thành đường nhựa cấp III đồng bằng, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, rộng 8 mét, phạm vi giải tỏa 7 mét tính từ lề đường.

II.2.4. Tỉnh lộ 767 (Hố Nai 4 - Trị An):

Làm năm 1983, bắt đầu từ ngã ba Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Thống Nhất đến trạm thuế đường chiến khu Đ, Lâm trường Mã Đà, dài 22 km, mặt đường bê tông nhựa rộng 8 mét đi qua 7 cầu với tổng chiều dài 497 mét và 10 cống với tổng chiều dài là 150 mét, đây là tuyến đường chiến lược nối Khu du lịch Trị An với Quốc lộ I sẽ nâng cấp thành đường nhựa cấp III đồng bằng, có kết cấu mặt bằng bê tông nhựa rộng 8 mét, phạm vi giải tỏa 7 mét, lộ giới mỗi bên 20 mét.

II.2.5. Tỉnh lộ 768 (TL.24):

Đường này đã có từ xưa, nhưng không rõ năm nào, năm 1984 tỉnh đầu tư nâng cấp. Đường này bắt đầu từ đầu cầu Hóa An đến ngã ba thị trấn Vĩnh An (TL.767) dài 40,4 km, mặt đường rộng 6 mét, trong đó có 24,5 km đường nhựa, 18,9 km đường đá và sỏi đi qua 19 cầu bê tông cốt thép với tổng chiều dài cầu là 350,44 mét và tổng chiều dài cống là 308 mét. Đoạn từ đầu cầu Hóa An đến cầu Rạch Đông dài 15km (trên tuyến đường bao Biên Hòa) nâng cấp thành đường cấp I - II đồng bằng, mặt đường bê tông nhựa rộng 15 mét, phạm vi giải tỏa 7 mét.

Đoạn từ cầu Rạch Đông đến ngã ba Cây Gáo thị trấn Vĩnh An nâng cấp thành đường nhựa cấp III đồng bằng, kết cấu mặt đường bê tông nhựa rộng 8 mét, phạm vi giải tỏa 7 mét, lộ giới mỗi bên 20 mét.

Ngoài ra Tỉnh lộ  768 còn có một đoạn từ ngã ba cư xá thủy điện Trị An (TL 767) qua xã Cây Gáo, huyện Thống Nhất đến ngã ba Phú Cường dài khoảng 15 km bị ngập do chạy trong lòng hồ Trị An. Tỉnh đang có kế hoạch khôi phục đoạn đường này theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, mặt đường bê tông nhựa rộng 8 mét, hành lang bảo vệ mỗi bên rộng 20 mét.

II.2.6. Đường bao thành phố Biên Hòa:

Với tốc độ đô thị hóa hiện nay, trong tương lai thành phố Biên Hòa sẽ là một thành phố đông dân, tốc độ lưu thông trên các tuyến đường qua trung tâm thành phố sẽ bị ảnh hưởng. Để tạo điều kiện giao thông thông suốt giữa các trung tâm công nghiệp của tỉnh cũng như các khu công nghiệp của địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam mà không đi qua trung tâm thành phố và huyện lỵ, tỉnh chủ trương mở đường bao thành phố Biên Hòa và các thị trấn. Tuyến này chủ yếu là lấy Tỉnh lộ  24 (768) làm cơ sở bắt đầu từ đầu cầu Hóa An đến khu du lịch Bửu Long rẽ thành hai nhánh. Một nhánh rẽ trái (làm mới) vượt sông Đồng Nai bằng cầu bê tông cốt thép dài 800 mét sang huyện Tân Uyên nối vào Tỉnh lộ  16 sang Quốc lộ 13 từ Tây Nguyên xuống. Nhánh còn lại theo đường Tỉnh lộ  24 qua xã Thạnh Phú đến cầu Rạch Đông mở đường mới đến địa phận xã Bắc Sơn huyện Thống Nhất, theo Tỉnh lộ  767 qua Quốc lộ I mới (đường tránh trung tâm thành phố Biên Hòa). Tuyến này dài 39km, đoạn mở mới từ cầu Rạch Đông đến Quốc lộ I mới dài khoảng 24 km, xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp I - II đồng bằng, mặt đường bê tông nhựa, rộng 15 mét, hành lang bảo vệ mỗi bên rộng 20 mét.

II.2.7. Tỉnh lộ 25 (ĐT 769):

Làm năm 1926, bắt đầu từ ngã ba Dầu Giây cắt Quốc lộ 51 tại thị trấn Long Thành qua xã Phước Thiền đến bến phà Cát Lái dài 52,8km trong đó có 22,4 km đường nhựa, 30,4 km đường đá sỏi đỏ. Tuyến đường này hiện xuống cấp nghiêm trọng, có đoạn hư hỏng nặng, không lưu thông được như ở xã Long Đức, xã Bình Sơn huyện Long Thành. Tuyến đường đi qua 8 cầu có tổng chiều dài 176 mét và 26 cống với tổng chiều dài 240 mét. Đây là tuyến đường chính nối trung tâm kinh tế ngã ba Dầu Giây với các trung tâm công nghiệp cấp quốc gia, nâng cấp thành đường nhựa cấp III đồng bằng, có kết cấu mặt đường bê tông nhựa, mặt đường rộng 8 mét, lộ giới mỗi bên 20 mét, phạm vi giải tỏa 7 mét kể từ lề đường.

Ngoài ra nhằm tạo điều kiện giao lưu nhanh chóng giữa các khu công nghiệp của địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam, chủ yếu là Khu công nghiệp Tam Phước (dốc 47) và Khu công nghiệp An Phước với các trung tâm kinh tế phía Đông và vùng Nam Tây Nguyên, cần mở rộng tuyến đường từ Tỉnh lộ 769, khu vực xã lộ 25, huyện Thống Nhất qua Khu du lịch thác An Viễn nối với Quốc lộ 51 tại ngã ba Thái Lan dài 10km, xây dựng thành đường cấp III đồng bằng, mặt đường bê tông nhựa, rộng 8 mét, lộ giới mỗi bên 20 mét.

II.2.8. Tỉnh lộ 16:

Làm năm 1917, từ Tân Vạn qua Tân Ba, Tân Uyên, Đồng Xoài đến Bù Đăng. Trong phạm vi tỉnh Đồng Nai từ ngã ba Tân Vạn đến cầu Ông Tiếp (ranh giới tỉnh Bình Dương) dài 8km đường nhựa, mặt đường rộng 6 mét, trên tuyến đường có 4 cầu là : cầu Tân Vạn, cầu Thủ Huồng, cầu Rạch Sỏi, cầu Cái Buông với tổng chiều dài là 129,2 mét. Đây là một tuyến đường quan trọng nằm trong hệ thống đường bao thành phố Biên Hòa, sẽ được nâng cấp thành đường cấp II thành phố, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, rộng 15 mét, hè phố và đường thô sơ 19x2 mét, dự trữ mỗi bên 3 mét tổng cộng chỉ giới đỏ (lộ giới) là 55 - 65 mét.

II.2.9. Tỉnh lộ 15:

Trước đây đường 15 là quốc lộ, nó bắt đầu từ ngã ba Vườn Mít (gặp QL IK) đến ngã ba Tam Hiệp (gặp QL IA) xuyên qua Khu công nghiệp Long Bình đến Bưu điện Vũng Tàu, là đường nhựa rộng 8 mét, làm xong năm 1910. Từ khi có khu tổng kho Long Bình và xây dựng Quốc lộ 51 thì con đường này được chia làm 2 đường là Quốc lộ 51 và Tỉnh lộ  15. Tỉnh lộ 15 ngày nay là đoạn bắt nguồn từ ngã ba Vườn Mít đến ngã ba Tam Hiệp (gặp xa lộ Biên Hòa) dài 5,2 km, mặt đường 10,5 km, mỗi bên lề rộng từ 2 - 5 mét, mặt đường bê tông nhựa. Riêng đoạn từ ngã ba Tam Hiệp qua Khu công nghiệp Long Bình đến QL 51 trở thành đường nội bộ Khu công nghiệp Long Bình dài khoảng trên 5km đường nhựa, mặt đường rộng 6 mét ở đoạn cuối gần cổng 11, mặt đường xuống cấp nặng xe ô tô đi lại khó khăn.

Tỉnh lộ 15 là trục đường chính của thành phố Biên Hòa nên trong các giờ cao điểm lưu lượng xe rất lớn. Để giải quyết giao thông thông suốt trong các giờ cao điểm, tỉnh kiến nghị xây dựng thành đường tiêu chuẩn cấp I - II thành phố, mặt đường bê tông nhựa rộng 15 mét, hè phố và đường xe thô sơ 12x2 mét, dự trữ mỗi bên 3 mét, tổng cộng chỉ giới đỏ (lộ giới) là 55 - 65 mét.

II.2.10. Đường Đồng Khởi (Biên Hòa):

Làm năm 1980, bắt đầu từ ngã ba Quốc lộ IA (xa lộ Biên Hòa) đến đường bao thành phố Biên Hòa (Tỉnh lộ 24) dài 14 km, trên tuyến có cầu Đồng Khởi dài 20 mét. Hiện nay toàn tuyến có 5 km mới nâng cấp thành đường bê tông nhựa, rộng 15 mét, mỗi bên lề 5 - 15 mét, chất lượng tốt; 6,8 km đường bê tông nhựa, rộng 6,8 mét; 2,2 km đường sỏi đỏ, mặt đường rộng 6 mét.

Đường Đồng Khởi là trục đường chính nối thành phố Biên Hòa với huyện Vĩnh Cửu, theo quy hoạch đến năm 2010 sẽ nâng cấp thành đường cấp II thành phố, kết cấu mặt đường bê tông nhựa rộng 15 mét, hè phố và đường thô sơ 19x2 mét, tổng cộng chỉ giới đỏ (lộ giới) là 55 - 65 mét.

II.2.11. Đường Sóc Lu - Trị An:

Làm năm 1984, bắt đầu từ ngã ba khai thác đá QL.20 (ở xã Quang Trung huyện Thống Nhất) đến cư xá thủy điện Trị An nối với Tỉnh lộ  767 tại thị trấn Vĩnh An dài 19 km, mặt đường rải sỏi đỏ, rộng 5 - 6 mét, quy hoạch nâng cấp thành đường nhựa cấp III đồng bằng, có kết cấu mặt đường bê tông nhựa, mặt đường rộng 8 mét, lộ giới mỗi bên 20 mét, phạm vi giải tỏa 7 mét kể từ lề đường.

Comments