3.2. Về đường thủy

Ngoài việc nâng cấp, mở rộng, xây dựng thêm kho bãi tại các bến cảng hiện có, cần xây dựng thêm các bến phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của vận tải đường sông và trong lòng hồ Trị An.

 - Nâng cấp, mở rộng Cảng Đồng Nai để có thể tiếp nhận các loại tàu có trọng tải 3000 đến 5000 DWT, năng lực thông qua cảng đạt 325.000 tấn/năm, xây dựng màng lưới giao thông đường bộ, đường sắt nối liền cảng với đường quốc gia.

 - Xây dựng Cảng Gò Dầu, chiều dài tuyến khoảng 1500 - 2000 mét, có thể tiếp nhận tàu 15.000 DWT, năng lực thông qua đạt 2 - 3 triệu tấn/năm.

 - Xây dựng Cảng Phước An với chiều dài tuyến 3,2 km, có thể tiếp nhận tàu 15.000 DWT, năng lực thông qua cảng đạt 10 triệu tấn/năm.

Tiếp tục khảo sát xây dựng Cảng Phú Hữu (Nhơn Trạch)

Ngoài các cảng trên sẽ xây dựng các bến sông tại các huyện như sau: TP Biên Hòa 4 bến, huyện Long Thành 3 bến, huyện Vĩnh Cửu 6 bến, huyện Thống Nhất 1 bến, huyện Định Quán 5 bến, huyện Tân Phú 2 bến.

Comments