3.4. Về đường hàng không

Dự kiến xây dựng Sân bay Bình Sơn (Long Thành) đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, cần quy hoạch xây dựng lại các sân bay dã chiến làm từ trước năm 1975 như: Sân bay Rang Rang, Sân bay khu quân sự dốc 47, Sân bay Cẩm Mỹ, Sân bay Gia Ray... để phục vụ phát triển kinh tế và du lịch.

Comments