2.2. Mạng đường thư

Mạng đường thư được tổ chức theo 3 cấp, bằng ô tô chuyên dùng của Trung tâm bưu chính tỉnh qua các tuyến sau:

II.2.1. Đường thư cấp 1 (liên tỉnh):

Từ thành phố Biên Hòa đến thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 chuyến bằng xe chuyên dùng của Trung tâm bưu chính khu vực 2.

II.2.2. Đường thư cấp 2 (nội tỉnh):

Tổ chức kết hợp với đường thư cấp 1 trên các tuyến sau:

+ Tuyến: Thành phố Hồ Chí Minh - Long Bình - Tam Phước - Long Thành - Long Phước.

+ Tuyến: Thành phố Hồ Chí Minh - Biên Hòa - Thống Nhất - Phú Túc - La Ngà - Định Quán - Tân Phú.  

+ Tuyến: Biên Hòa - Tân Tiến - Hòa Hưng - Phước Tân - Tam Phước - Long Thành - Nhơn Trạch - Tân Vạn - Chợ Đồn - Tân Hạnh - Bửu Long - Vĩnh Tân - Thạnh Phú - Quang Vinh - Quyết Thắng.

+ Tuyến: Biên Hòa - Tam Hiệp - Long Bình - Hóa An - Thạnh Phú.

+ Tuyến Biên Hòa - Hố Nai - Hố Nai 3 - Thiện Tân - Vĩnh Cửu - Thống Nhất - Sông Thao - Dầu Giây - Suối Tre - Long Khánh - Xuân Định - Suối Cát - Xuân Lộc.

II.2.3. Đường thư cấp 3:

Ngày 1 chuyến từ bưu điện các huyện và bưu cục về các xã, kể cả các xã thuộc vùng sâu, vùng xa. Tại mỗi xã có một bưu tá để chuyển thư đến tay khách hàng.

Như vậy mỗi ngày có từ 1 đến 2 chuyến chuyển thư báo bưu kiện, bưu phẩm đến các tuyến và các xã nên việc chuyển phát bảo đảm nhanh chóng hơn. Tương lai lĩnh vực này sẽ được cơ giới hóa, tự động hóa, điện tử hóa, vi tính hóa nhằm đạt mục tiêu cao nhất về tốc độ - tiêu chuẩn - tin học và an toàn.

Comments