2.3. Mạng viễn thông

Về mạng chuyển mạch, toàn tỉnh hiện có 29 tổng đài điện tử các loại với tổng dung lượng 40.816 số. Trong đó có 14 tổng đài LINCA - UT do Italia sản xuất với tổng dung lượng 33.000 số, 13 tổng đài STAREX do Hàn Quốc sản xuất với tổng dung lượng 7.752 số và 2 tổng đài PANASONIC do Nhật sản xuất với tổng dung lượng 64 số. Hiện đã khai thác 30.086 số, (30.086 máy điện thoại), trong đó có 446 máy điện thoại di động, đạt tỷ lệ 1,5 máy/100 dân.

Trong 30.086 máy điện thoại thì cơ quan nhà nước 3.140 máy, doanh nghiệp nhà nước 1.562 máy, doanh nghiệp tư nhân 1.202 máy, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 662 máy, các tổ chức kinh tế - xã hội khác 1.455 máy, hộ gia đình 20.719 máy. Số điện thoại thuộc khu vực thành phố là 17.712 máy, thuộc các huyện - xã vùng nông thôn là 12.324 máy.

Hệ thống tổng đài được bố trí như sau:

+ 1 tổng đài chủ đặt tại Trung tâm điện báo điện thoại tỉnh.

+ 8 tổng đài đặt tại bưu điện các huyện: Thống Nhất, Long Khánh, Xuân Lộc, Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú, Long Thành, Nhơn Trạch và 1 tổng đài đặt tại Bưu điện Long Bình.

+ 19 tổng đài đặt tại các bưu cục: Hố Nai, Suối Chùa, Quyết Thắng, Tam Hiệp, Chợ Đồn, Long Bình, Xuân Hưng, Bảo Bình, Long Giao, Xuân Bắc, Thạnh Phú, Đại Phước, Phước Thái, Bắc Sơn, Gia Kiệm, Hưng Lộc, Phú Bình, La Ngà, Phú Túc.

Như vậy ngoài 8 tổng đài huyện, còn có 13 tổng đài ở các xã vùng nông thôn.

Trước năm 1992, việc truyền dẫn các cuộc đàm thoại chủ yếu qua dây trần, vi ba, tải ít kênh. Ngày nay được thay bằng 2 loại cáp sợi quang và viba thế hệ mới nhiều kênh.

+ Về viba hiện đang sử dụng các loại AWA 1504 - 4MB/S, 1080 - 8 MB/S, 1816 - 16 MB/S, DM1000 - 16 MB/S, CTR - 210 - 8MB/S, SIS - 34MB/S.

+ Mạng cáp quang được đưa vào khai thác từ năm 1992 trong nội ô thành phố Biên Hòa sử dụng mạng cáp quang 34MB/s. Từ thành phố Biên Hòa đến Thống Nhất và Long Khánh sử dụng tuyến cáp quang Bắc - Nam trên Quốc lộ 1. Từ Biên Hòa đến dốc 47, Phước Tân và Long Thành sử dụng tuyến cáp quang thành phố Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu.

Toàn bộ mạng truyền dẫn có 4.443 kênh, trong đó có 1.320 kênh liên tỉnh và 3.213 kênh nội tỉnh được chia làm 2 cấp:

+ Cấp 1 (liên tỉnh): Biên Hòa - Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng tuyến cáp quang Bắc - Nam với 1230 kênh. Tất cả các cuộc gọi liên tỉnh và quốc tế đều qua tổng đài thành phố Hồ Chí Minh và được chuyển tiếp đến nơi gọi.

+ Cấp 2 (nội tỉnh): Biên Hòa - các bưu điện huyện - các bưu cục khu vực, kết hợp sử dụng tuyến cáp quang Bắc - Nam, tuyến cáp quang thành phố Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu và bằng các tuyến viba.

- Truyền dẫn ngoại vi: Toàn tỉnh Đồng Nai đã đưa lên mạng lưới gần 2.000km cáp, dung lượng 20 đôi đến 60 đôi. Xây dựng được hệ thống cáp ngầm ở trung tâm Biên Hòa, thị trấn Long Khánh, Thống Nhất, Long Thành, các khu công nghiệp... tạo vẻ mỹ quan cho đô thị và chất lượng thông thoại được nâng lên.

Comments