Phụ lục 2: DANH MỤC CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI

DANH MỤC CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI

(Có đến 31 - 12 - 1998)

 

Số TT                                                       Tên cơ sở sản xuất             Địa điểm     Sản phẩm chính

a. Các cơ sở quốc doanh do Trung ương quản lý:

1         Công ty khai thác đá và VLXD           Hóa An - Biên Hòa                Đá xây dựng các loại

2         Nhà máy cà phê Biên Hòa                  Khu CN Biên Hòa 1              Cà phê hòa tan

3         Công ty đường Biên Hòa                     Khu CN Biên Hòa 1              Đường kết tinh, kẹo

4         Nhà máy sữa Dielac                            Khu CN Biên Hòa 1              Sữa bột dinh dưỡng

5         Công ty đường La Ngà                        Phú Ngọc - Đ. Quán              Đường thô

6         Công ty len Biên Hòa                          Khu CN Biên Hòa 1              Aỳo, chỉ len

7         Công ty may Đồng Nai                        Khu CN Biên Hòa 1              Quần áo xuất khẩu

8         Xí nghiệp chế biến gỗ An Bình           Khu CN Biên Hòa 1              Đồ mộc xuất khẩu

9         Nhà máy gỗ Đồng Nai                         Khu CN Biên Hòa 1              Chế biến gỗ, ván ép

10       Xí nghiệp chế biến gỗ Long Bình        Khu CN Biên Hòa 1              Đồ mộc xuất khẩu

11       Công ty diêm Đồng Nai                       Khu CN Biên Hòa 1              Diêm Đồng Nai

12       Công ty giấy Đồng Nai                        Khu CN Biên Hòa 1              Giấy viết các loại

13       Công ty giấy Tân Mai                          Khu CN Biên Hòa 1              Giấy báo các loại

14       Công ty cát và kính xây dựng              Khu CN Biên Hòa 1              Kính xây dựng, cát

15       Xí nghiệp hơi kỹ nghệ Biên Hòa         Khu CN Biên Hòa 1              Hóa chất cơ bản

16       Nhà máy super phophat LT                 Khu CN Gò Dầu                    Phân super lân

17       Nhà máy hóa chất Biên Hòa               Khu CN Biên Hòa 1              Hóa chất cơ bản

18       Công ty bột giặt Net                            Khu CN Biên Hòa 1              Bột giặt, chất tẩy rửa

19       Nhà máy hóa chất Đồng Nai               Khu CN Biên Hòa 1              Hóa chất các loại

20       Xí nghiệp cao su Đồng Nai                 Khu CN Biên Hòa 1              Xăm lốp xe

21       Công ty bê tông Biên Hòa                   Khu CN Biên Hòa 1              Trụ bê tông

22       Công ty tấm lợp VLXD Đồng Nai       Khu CN Biên Hòa 1              Tấm lợp prociment

23       Công ty gạch men Thanh Thanh         Khu CN Biên Hòa 1              Gạch men, gạch lát

24       Công ty gạch ngói Đồng Nai               Tân Vạn Biên Hòa                 Gạch ngói các loại

25       Xí nghiệp đèn ống thủy tinh                Khu CN Biên Hòa 1              Đèn ống thủy tinh

26       Nhà máy đèn Điện Quang                   Khu CN Biên Hòa 1              Bóng đèn các loại

27       Nhà máy cán thép Biên Hòa               Khu CN Biên Hòa 1              Thép cán các loại

28       Công ty cơ khí Sadakim                      Khu CN Biên Hòa 1              Gia công cơ khí

29       Nhà máy kỹ nghệ nông cơ                  Khu CN Biên Hòa 1              Máy Nông nghiệp

30       Nhà máy VN kỹ nghệ Động cơ           Khu CN Biên Hòa 1              Máy nổ, máy xay

31       Nhà máy cơ khí thực phẩm                 Khu CN Biên Hòa 1              Sản phẩm cơ khí

32       Xí nghiệp Việt Thái                             Khu CN Biên Hòa 1              Gạch các loại

33       Xí nghiệp Thành Mỹ                           Khu CN Biên Hòa 1              Dây điện các loại

34       Xí nghiệp ắcquy Đồng Nai                  Khu CN Biên Hòa 1              Bình ắc quy các loại

35       Xí nghiệp dây đồng Long Biên            Khu CN Biên Hòa 1              Dây đồng các loại

36       Công ty thiết bị điện 4                         Khu CN Biên Hòa 1              Thiết bị điện

37       Công ty cáp viễn thông                       Khu CN Biên Hòa 1              Dây điện thoại

38       Công ty điện tử Biên Hòa                    Khu CN Biên Hòa 1              Tivi, Radio, cassette

39       Nhà máy thủy điện Trị An                  Trị An - Vĩnh Cửu                 Điện lực

40       Công ty điện lực Đồng Nai                  Trung Dũng B. Hòa 1            Cung cấp điện

41       Xí nghiệp đá mài                                 Khu CN Biên Hòa 1              Đá mài các loại

42       Xí nghiệp gạch bloc                            Khu CN Biên Hòa 1              Gạch Bloc

b. Các cơ sở quốc doanh do địa phương quản lý

1         Xí nghiệp khai thác cát Đồng Nai             Hòa Bình - Biên Hòa            Cát xây dựng

2         Công ty khai thác đá Đồng Nai                 Quang Trung - T.Nhất           Đá xây dựng

3         Xí nghiệp đá Núi Dinh                              Châu thành (BRịa -V.Tàu)    Đá xây dựng

4         Công ty khoáng sản Đồng Nai                  Thanh Bình - Biên Hòa         Đá các loại

5         Công ty vật liệu xây dựng B.Hòa              Bửu Long - Biên Hòa            Đá, cát, gạch

6         Cty CB thực phẩm XK DONAFOODS     Long Bình - Biên Hòa           Hạt điều, kẹo

7         Xí nghiệp chế biến NS TP chăn nuôi        Khu CN Biên Hòa 1              Thức ăn gia súc

8         Công ty thuốc lá Đồng Nai                       Khu CN Biên Hòa 2              Thuốc lá bao

9         Quốc doanh nước đá Đồng Nai                Khu CN Biên Hòa 1              Nước đá cây

10       Công ty may Công nghiệp                        Khu CN Biên Hòa 1              Quần áo jacket

11       Công ty may Đồng Tiến                            Tân Tiến - Biên Hòa             Quần áo

12       Công ty cao su màu                                  Khu CN Biên Hòa 1              Giầy thể thao

13       Công ty gốm Đồng Nai                             Tam Hiệp - Biên Hòa            Đồ gốm mỹ nghệ

14       Nhà máy THCB gỗ Tân Mai                     Tân Mai - Biên Hòa              Ván ép, hàng mộc

15       Xí nghiệp chế biến gỗ Đồng Nai               Tân Hiệp - Biên Hòa             Gỗ x/dựng, hàng mộc

16       Xí nghiệp chế biến hàng xuất khẩu           Tân Hiệp - Biên Hòa             Đũa tre, hàng mộc

17       Xí nghiệp chế biến gỗ Long Khánh          TT. Xuân Lộc - LKhánh       Gỗ xẻ, hàng mộc

18       Xí nghiệp in Đồng Nai                              Hòa Bình - Biên Hòa            Trang in

19       Nhà xuất  bản Đồng Nai                           Thanh Bình - Biên Hòa         Đầu sách

20       Nhà máy bao bì Biên Hòa                        Khu CN Biên Hòa 1              Thùng giấy các loại

21       Nhà máy sơn Đồng Nai                            Khu CN Biên Hòa 1              Sơn các loại

22       Nhà máy phân bón Đồng Nai                   Long-Bình-Tân . BHòa         Phân NPK

23       Xí nghiệp gốm Việt Thành                        Bửu Hòa - Biên Hòa             Đồ gốm mỹ nghệ

24       Công ty dịch vụ VLXD Đồng Nai             Trảng Dài - Biên Hòa            Đá ốp lát, ciment

25       Nhà máy quốc doanh Điện cơ                  Khu CN Biên Hòa 1              Quạt các loại

26       Nhà máy cơ khí Đồng Nai                        Khu CN Biên Hòa 1              Nông cụ, máy xay xát

27       Công ty cơ khí giao thông vận tải             Khu CN Biên Hòa 2              Đại tu ô tô

28       Xí nghiệp cơ khí Biên Hòa                       Khu CN Biên Hòa 2              Trùng tu ô tô

29       Công ty SONADEZI                                 Khu CN Gò Dầu                   Cơ sở hạ tầng

30       Công ty xây dựng cấp nước ĐN                Quyết Thắng - B. Hòa           Nước máy

31       Xí nghiệp cấp nước Long Khánh              TT Xuân Lộc - L Khánh       Nước máy

c. Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp

1         HTX bao bì Quyết Thắng                            Quyết Thắng - B. Hòa        Thùng giấy các loại

2         HTX cơ khí Hiệp Phát                                 Tam Hòa - Biên Hòa          Cửa sắt tôn

3         HTX gốm Bửu Hòa                                      Bửu Hòa - Biên Hòa          Gốm mỹ nghệ

4         HTX gốm Thái Dương                                 Hóa An - Biên Hòa            Gốm mỹ nghệ

5         HTX đan lát Tam Hiệp                                Tam Hiệp - Biên Hòa         Hàng đan xuất khẩu

6         HTX đan lát Quang Vinh                             Quang Vinh - B. Hòa         Hàng đan xuất khẩu

d. Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong nước:

1         Công ty TNHH Hoàn Hảo                        Tân Tiến - Biên Hòa             Gạch ngói

2         Công ty TNHH Tôn Hưng                         Hố Nai 3 - Thống Nhất         Gạch ngói

3         Công ty TNHH Hoàng Phúc                     Khu CN Biên Hòa 1              Gạch ngói

4         Công ty TNHH Kinh Minh                       Hố Nai 3 - Thống Nhất         Gạch ngói

5         Công ty Nguyễn Hữu Hiệp Thái               Thạnh Phú - Vĩnh Cửu          Gạch ngói

6         Công ty liên doanh gạch men Ý - Mỹ       Tam Phước - L. Thành          Gạch men các loại

7         Công ty TNHH Xuân Hiệp                       Suối Cát - Xuân Lộc             Chế biến nông sản

8         Công ty TNHH Long Thành                     An Phước - Long Thành        Chế biến nông sản

9         Công ty Chế biến nông sản VA                Vĩnh An - Vĩnh Cửu             Chế biến nông sản

10       Công ty TNHH An Hưng                          Long Bình - Biên Hòa           Chế biến nông sản

11       Công ty TNHH ViNa                                Phước Tân - Long Thành      Chế biến nông sản

12       Công ty TNHH Thanh Bình                      Long Bình - Biên Hòa           Thức ăn gia súc

13       Công ty TNHH Long Khánh                     Bình Lộc - Long Khánh        Chế biến gỗ

14       Công ty TNHH Thương Cát Đức               Tân Tiến - Biên Hòa             Chế biến gỗ

15       Công ty TNHH Trúc Lâm                         Hóa An - Biên Hòa               Chế biến gỗ

16       Công ty TNHH Tuấn Lộc                         Tân Hòa - Biên Hòa              Chế biến gỗ

17       Công ty TNHH Lập Cúc                           Trảng Dài - Biên Hòa            Chế biến gỗ

18       Công ty TNHH Hưng Hoàng                     Khu CN Biên Hòa 2              Chế biến gỗ

19       Công ty TNHH Việt Giai                          Khu CN Biên Hòa 1              Chế biến gỗ

20       Công ty TNHH Bảo Khang                       Bắc Sơn - Thống Nhất           Nước giải khát

21       Cty TNHH nước giải khát Mêkong           Thống Nhất - Biên Hòa         Nước giải khát

22       Công ty dệt nhuộm Long Thành               Phước Tân - Long Thành      Vải, mùng

23       Công ty TNHH Đỉnh Cao                         Tam Hiệp - Biên Hòa            Lông mi giạ

24       Công ty may thêu XK Hiệu Uy                 Gia Tân 3 - Thống Nhất        May thêu quần áo

25       Công ty TNHH Thịnh Vượng                    Trảng Dài - Biên Hòa            May quần áo

26       Công ty TNHH Bình Tiên                         Tam Hiệp - Biên Hòa            Giày dép

27       Cty TNHH Đỉnh Vàng Đồng Nai              Bửu Long - Biên Hòa            Vại nhựa nilon

28       Công ty giấy Hưng Long                           Tam Phước - L. Thành          Sản xuất giấy

29       Công ty TNHH cổ phần Đồng Nai            Khu CN Biên Hòa 1              Sản xuất giấy

30       Công ty TNHH Việt Hoa                          Khu CN Biên Hòa 1              Hóa chất

31       Công ty TNHH Ngọc Phong                     Bắc Sơn - Thống Nhất           Hóa chất

32       Công ty TNHH Vĩnh Hưng                       Khu CN Biên Hòa 1              Cửa sắt

33       Công ty cơ khí Hoàn Cầu                         Phước Thiền - N.Trạch          Gia công cơ khí

34       Công ty cơ khí Ngô Han                           Phước Thái - L. Thành          Gia công cơ khí

35       Công ty gốm Đồng Thành                         Bửu Hòa - Biên Hòa             Gốm mỹ nghệ

36       Công ty TNHH Hoàng Long                     Long Bình - Biên Hòa           Đá xây dựng

37       Công ty TMDVSX Quán Quân                 Vĩnh An - Vĩnh Cửu             Đá xây dựng

38       XN khai thác đá Hồng Phát                      Thị trấn Long Thành             Đá xây dựng

39       XN xây dựng giao thông Đức Hạnh          Phú Hữu - Nhơn Trạch          Đá xây dựng

e. Các doanh nghiệp tư nhân

1         Doanh nghiệp Thuận Phát                        Gia Ray - Xuân Lộc              Chế biến nông sản

2         Doanh nghiệp Thiên Hùng                        Thống Nhất - Biên Hòa         Chế biến nông sản

3         Doanh nghiệp tư nhân Hảo                       Xuân Phú - Xuân Lộc           Chế biến nông sản

4         Doanh nghiệp SXTM                                Tam Hiệp - Biên Hòa            Chế biến nông sản

5         Doanh nghiệp Ngô Văn Dũng                   Phước Tân - Long Thành      Chế biến nông sản

6         Doanh nghiệp Hữu Tâm                           Quyết Thắng - Biên Hòa       Chế biến nông sản

7         Doanh nghiệp Long Châu                         Tam Hiệp - Biên Hòa            Thức ăn gia súc

8         Doanh nghiệp Tuấn Phát                          Hố Nai 1 - Biên Hòa             Thức ăn gia súc

9         Doanh nghiệp Quyết Thắng                      Tân Vạn - Biên Hòa              Chế biến gỗ

10       Doanh nghiệp Phú Điền                            Phú Điền - Tân Phú               Đồ mộc các loại

11       Doanh nghiệp Tiến Thành                        Bình Đa - Biên Hòa              Đồ mộc các loại

12       Doanh nghiệp Phú Cường                         Tam Hòa - Biên Hòa             Chế biến gỗ

13       Doanh nghiệp Thành Công                       Tân Hòa - Biên Hòa              Gia công đồ gỗ

14       Doanh nghiệp Sao Khuê                           Bửu Hòa - Biên Hòa             Đồ mộc các loại

15       Doanh nghiệp Hải Đăng                           Hố Nai 3 - Thống Nhất         Giường tủ, bàn ghế

16       Doanh nghiệp Hòa Bình                           Túc Trưng - Định Quán         Giường tủ, bàn ghế

17       Doanh nghiệp Thanh Vũ                          Suối Nho - Định Quán          Giường tủ, bàn ghế

18       Doanh nghiệp Tân Hưng                           TT. Xuân Lộc - L.Khánh      Giường tủ, bàn ghế

19       Doanh nghiệp Thọ Vực                            Gia Ray - Xuân Lộc              Giường tủ, bàn ghế

20       Doanh nghiệp Hùng Cường                      Thị trấn Long Thành             Giường tủ, bàn ghế

21       Doanh nghiệp Thành Trí                           Khu CN Biên Hòa 1              Giường tủ, bàn ghế

22       Doanh nghiệp Hạnh Phước                       Bửu Hòa - Biên Hòa             Giường tủ, bàn ghế

23       Doanh nghiệp Phong Phú                         Gia Ray - Xuân Lộc              Giường tủ, bàn ghế

24       Doanh nghiệp Đông Phương                     Phú Lộc - Tân Phú                Giường tủ, bàn ghế

25       Doanh nghiệp Vĩnh Danh                         Xuân Bình - Long Khánh      Chế biến gỗ

26       Doanh nghiệp Hai Khánh                         Gia Ray - Xuân Lộc              Sản xuất phân bón

27       Doanh nghiệp Đại Phát                             Lộc An - Long Thành           Sản xuất phân bón

28       Doanh nghiệp TM Thái Phong                  Phước Thiền - N.Trạch          Sản xuất phân bón

29       Doanh nghiệp SX nước đá                        Xuân Mỹ - Long Khánh        Nước đá cây

30       Doanh nghiệp Thuận An                          Tân Tiến - Biên Hòa             Nước giải khát

31       Doanh nghiệp Thiên Tạo                          Đại Phước - Nhơn Trạch       Nước giải khát

32       Doanh nghiệp Hàm Nghi                          Quyết Thắng - Biên Hòa       Nước giải khát

33       Doanh nghiệp Tấn Phát                            Tân Bình - Vĩnh Cửu            Nước giải khát

34       Doanh nghiệp Quyết Thắng                      Quyết Thắng - Biên Hòa       Nước giải khát

35       Doanh nghiệp Ngô Văn Thành                 Nhân Nghĩa - L. Khánh         Nước giải khát

36       Doanh nghiệp Thiên Hằng                        Tân Tiến - Biên Hòa             Nước giải khát

37       Doanh nghiệp TN VIP                              Bửu Long - Biên Hòa            Nước giải khát

38       Doanh nghiệp muối Ngọc Hân                 Tam Hòa - Biên Hòa             Muối I ốt

39       Doanh nghiệp Phạm Đạt                           An Bình - Biên Hòa              Dệt vải nhuộm

40       Doanh nghiệp Thúy Quỳnh                      Long Bình Tân - B. Hòa        May quần áo

41       Doanh nghiệp Long Biên                          Phước Thiền - N. Trạch         May quần áo

42       Doanh nghiệp Hồng Kim                          Tân Mai - Biên Hòa              May quần áo

43       Doanh nghiệp Thanh Bình                        Lộc An - Long Thành           May quần áo

44       Doanh nghiệp Tuấn Hải                            Thị trấn Long Thành             SX yên xe đạp, xe máy

45       Doanh nghiệp Đại Nghĩa                          Tam Hiệp - Biên Hòa            SX vải nhựa nilon

46       Doanh nghiệp Thuận Hiệp                        Hóa An - Biên Hòa               SX vải nhựa nilon

47       Doanh nghiệp Tám Dương                        TT. Xuân Lộc - L.Khánh      Gò thùng xe ô tô

48       Doanh nghiệp Bình Minh                         An Bình - Biên Hòa              Thùng giấy bao bì

49       Doanh nghiệp Phương Nga                       Long Bình - Biên Hòa           SX giấy

50       Doanh nghiệp ACETYLEN                      Khu CN Biên Hòa 1              Hóa chất các loại

51       Doanh nghiệp Bình Minh                         Tân Hạnh - Biên Hòa            Hóa chất các loại

52       Cơ sở sắt Thành Đạt                                 Tam Hòa - Biên Hòa             Cửa sắt tôn

53       Doanh nghiệp Minh Phát                          An Phước - Long Thành        Cửa sắt tôn

54       Doanh nghiệp Nguyễn Đức                      Tam Hòa - Biên Hòa             Cửa sắt tôn

55       Doanh nghiệp DONA Tôn                        Khu CN Biên Hòa 1              Cửa tôn

56       XN lắp ráp Hoàng Phú                              Trảng Bom - T. Nhất             Cửa sắt

57       Doanh nghiệp Kim Ngân                          Tân Hiệp - Biên Hòa             Cửa sắt tôn

58       Doanh nghiệp Ba Hùng                            TT. Xuân Lộc - L.Khánh      Cửa sắt

59       Doanh nghiệp Thanh Thúy                       Tân Biên - Biên Hòa             Cửa sắt tôn

60       Doanh nghiệp Bùi Phú Đạt                       Suối Cát - Xuân Lộc             Cửa sắt

61       Doanh nghiệp Bửu Hòa                            Bửu Hòa - Biên Hòa             Gốm mỹ nghệ

62       Doanh nghiệp Đồng Thành                       Bửu Hòa - Biên Hòa             Gốm mỹ nghệ

63       Doanh nghiệp Huỳnh Thị Mười                Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

64       Doanh nghiệp Hiệp Lợi                            Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

65       Doanh nghiệp Tuấn Đạt                            Bửu Hòa - Biên Hòa             Gốm mỹ nghệ

66       Doanh nghiệp Đức Thành                         Bửu Hòa - Biên Hòa             Gốm mỹ nghệ

67       Doanh nghiệp Đắc Phước                         Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

68       Doanh nghiệp Hoàng Vân                        Bửu Hòa - Biên Hòa             Gốm mỹ nghệ

69       Doanh nghiệp Tuấn Lộc                           Bửu Hòa - Biên Hòa             Gốm mỹ nghệ

70       Doanh nghiệp Hoàng Đạo                        Bửu Hòa - Biên Hòa             Gốm mỹ nghệ

71       Doanh nghiệp Trần Ngọc                          Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

72       Doanh nghiệp Huỳnh Hiệp                       Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

73       Doanh nghiệp An Thành                          Bửu Hòa - Biên Hòa             Gốm mỹ nghệ

74       Doanh nghiệp Công Tạo                           Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

75       Doanh nghiệp Tân Mỹ                              Bửu Hòa - Biên Hòa             Gốm mỹ nghệ

76       Doanh nghiệp Tiến Đạt 2                          Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

77       Doanh nghiệp Thành Công                       Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

78       Doanh nghiệp Ánh Sáng                           Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

79       Doanh nghiệp Tân Vạn                             Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

80       Doanh nghiệp Tiến Đạt 1                          Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

81       Doanh nghiệp Tuấn Kiệt                           Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

82       Doanh nghiệp Hoàn Thành 1                    Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

83       Doanh nghiệp Liên Hùng                          Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

84       Doanh nghiệp Minh Đức                          Hóa An - Biên Hòa               Gốm mỹ nghệ

85       Doanh nghiệp Quảng Hưng Long             Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

86       Doanh nghiệp Nhân Tài                            Hóa An - Biên Hòa               Gốm mỹ nghệ

87       Doanh nghiệp Trường Thanh                    Thiện Tân - Vĩnh Cửu           Gốm mỹ nghệ

88       Doanh nghiệp Toàn Thắng                       Vĩnh An - Vĩnh Cửu             Gốm mỹ nghệ

89       Doanh nghiệp An Thành                          Bửu Hòa - Biên Hòa             Gốm mỹ nghệ

90       Doanh nghiệp Trung Dũng 1                    Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

91       Doanh nghiệp Kim Đồng                          Tam Hiệp - Biên Hòa            Gốm mỹ nghệ

92       Doanh nghiệp Hoàng Hưng                      Thiện Tân - Vĩnh Cửu           Gốm mỹ nghệ

93       Doanh nghiệp Hoàn Thành 2                    Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

94       Doanh nghiệp Kim Thoa                          Hóa An - Biên Hòa               Gốm mỹ nghệ

95       Doanh nghiệp Kim Thành                        Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

96       Doanh nghiệp Trịnh Phát                          Hóa An - Biên Hòa               Gốm mỹ nghệ

97       Doanh nghiệp Tấn Tài                              Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

98       Doanh nghiệp Tấn Phát                            Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

99       Doanh nghiệp Đồng Hiệp                         Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

100     Doanh nghiệp Thế Sơn                             Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

101     Doanh nghiệp Năm Thép                          Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

102     Doanh nghiệp Thành Công                       Hóa An - Biên Hòa               Gốm mỹ nghệ

103     Doanh nghiệp Trí Hợp                              Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

104     Doanh nghiệp Nguyễn Thu                       Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

105     Doanh nghiệp Tân Thành                         Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

106     Doanh nghiệp Tôn Phan                           Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

107     Doanh nghiệp Song Tiến                          Bửu Hòa - Biên Hòa             Gốm mỹ nghệ

108     Doanh nghiệp Ngọc Thảo                         Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

109     Doanh nghiệp Phát Hạnh                          Hóa An - Biên Hòa               Gốm mỹ nghệ

110     Doanh nghiệp Kim Long                          Bửu Hòa - Biên Hòa             Gốm mỹ nghệ

111     Doanh nghiệp Tín Thành                          Bửu Hòa - Biên Hòa             Gốm mỹ nghệ

112     Doanh nghiệp Lý Phụng                           Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

113     Doanh nghiệp Vạn Hưng                          Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

114     Doanh nghiệp Đức Trí                              Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

115     Doanh nghiệp Phong Phú                         Bửu Hòa - Biên Hòa             Gốm mỹ nghệ

116     Doanh nghiệp Thới Lai                             Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

117     Doanh nghiệp Hồng Hưng 1                     Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

118     Doanh nghiệp Nguyễn Tống Hiệp            Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

119     Doanh nghiệp Hồng Đức                          Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

120     Doanh nghiệp Hồng Hưng 2                     Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

121     Doanh nghiệp Phong Sơn                         Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

122     Doanh nghiệp Trường Thạnh                    Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

123     Doanh nghiệp Nghĩa Thành                      Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

124     Doanh nghiệp Hồng Sơn                           Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

125     Doanh nghiệp Tân Phương                       Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

126     Doanh nghiệp Long Phú                           Bửu Hòa - Biên Hòa             Gốm mỹ nghệ

127     Doanh nghiệp Tiền Phong                        Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

128     Doanh nghiệp Nam Hưng                         Bửu Hòa - Biên Hòa             Gốm mỹ nghệ

129     Doanh nghiệp Thanh Sơn                         Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

130     Doanh nghiệp Phát Thanh                        Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

131     Doanh nghiệp Hiệp Phát                           Tân Vạn - Biên Hòa              Gốm mỹ nghệ

132     Doanh nghiệp Sai Ga ĐN                         Tân Vạn - Biên Hòa              Sản xuất gạch ngói

133     Doanh nghiệp Thuận Hòa                         An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

134     Doanh nghiệp Chấn Thịnh                        Tân Vạn - Biên Hòa              Sản xuất gạch ngói

135     Doanh nghiệp Phúc Thành                       Tân Hiệp - Biên Hòa             Sản xuất gạch ngói

136     Doanh nghiệp Xuân An                            Long Hưng - L. Thành          Sản xuất gạch ngói

137     Doanh nghiệp Quang Minh                       Tân Hạnh - Biên Hòa            Sản xuất gạch ngói

138     Doanh nghiệp Hoàng Tâm                        Tân Hạnh - Biên Hòa            Sản xuất gạch ngói

139     Doanh nghiệp An Hòa 1                           Tân Hạnh - Biên Hòa            Sản xuất gạch ngói

140     Doanh nghiệp Tân Phát                            An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

141     Doanh nghiệp Phước Hưng                       Tân Tiến - Biên Hòa             Sản xuất gạch ngói

142     Doanh nghiệp Xuân Hương                      Tân Vạn - Biên Hòa              Sản xuất gạch ngói

143     Doanh nghiệp Duy Nhật                           Phú Thịnh - Tân Phú             Sản xuất gạch ngói

144     Doanh nghiệp Hoàn Thành 2                    Tân Vạn - Biên Hòa              Sản xuất gạch ngói

145     Doanh nghiệp Bác Truật                           Nam Cát Tiên - Tân Phú       Sản xuất gạch ngói

146     Doanh nghiệp Hoàn Thành 2                    Tân Vạn - Biên Hòa              Sản xuất gạch ngói

147     Doanh nghiệp Thiện Tân 2                       Thiện Tân - Vĩnh Cửu           Sản xuất gạch ngói

148     Doanh nghiệp Tân Tiến                            Long Bình Tân - B. Hòa        Sản xuất gạch ngói

149     Doanh nghiệp Tần Lể                               Long Bình Tân - B. Hòa        Sản xuất gạch ngói

150     Doanh nghiệp Thu Tư                               Long Bình Tân - B. Hòa        Sản xuất gạch ngói

151     Doanh nghiệp Tân Lập                             Long Bình Tân - B. Hòa        Sản xuất gạch ngói

152     Doanh nghiệp Toàn Thịnh                        Long Bình Tân - B. Hòa        Sản xuất gạch ngói

153     Doanh nghiệp Phong Phú                         Phước Tân - Long Thành      Sản xuất gạch ngói

154     Doanh nghiệp Thái Thịnh                         Phú Thịnh - Tân Phú             Sản xuất gạch ngói

155     Doanh nghiệp Biên Hòa                           Thanh Bình - Biên Hòa         Sản xuất gạch ngói

156     Doanh nghiệp Tấn Phát 1                         Long Bình Tân - B. Hòa        Sản xuất gạch ngói

157     Doanh nghiệp Thiên Hương                      Tân Vạn - Biên Hòa              Sản xuất gạch ngói

158     Doanh nghiệp Thành Phát                        Thanh Bình - Biên Hòa         Sản xuất gạch ngói

159     Cơ sở sản xuất Hoàn Thành                      Thanh Bình - Biên Hòa         Sản xuất gạch ngói

160     Doanh nghiệp Thành Công                       Phú Điền - Tân Phú               Sản xuất gạch ngói

161     Doanh nghiệp Minh Nguyệt                      Phú Điền - Tân Phú               Sản xuất gạch ngói

162     Doanh nghiệp Đồng Tâm 2                       Long Bình Tân - B. Hòa        Sản xuất gạch ngói

163     Doanh nghiệp Hùng Sơn                           An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

164     Doanh nghiệp Tân Hiệp Phát                    Long Bình Tân - B. Hòa        Sản xuất gạch ngói

165     Doanh nghiệp Tam Hiệp                           Long Bình Tân - B. Hòa        Sản xuất gạch ngói

166     Doanh nghiệp Tiến Thành                        Long Hưng - L. Thành          Sản xuất gạch ngói

167     Doanh nghiệp Trung Phát                         Long Bình Tân - B. Hòa        Sản xuất gạch ngói

168     Doanh nghiệp Tân Hiệp Thành                 Tân Hạnh - Biên Hòa            Sản xuất gạch ngói

169     Doanh nghiệp Tân Hưng                           An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

170     Doanh nghiệp Tấn Phát                            Long Hưng - L. Thành          Sản xuất gạch ngói

171     Doanh nghiệp Tân Tiến                            An Bình - Biên Hòa              Sản xuất gạch ngói

172     Doanh nghiệp Tân Xuân                           Long Bình Tân - B. Hòa        Sản xuất gạch ngói

173     Doanh nghiệp Trung Nghĩa                       Long Bình Tân - B. Hòa        Sản xuất gạch ngói

174     Doanh nghiệp Nam Hòa                           Tân Hạnh - Biên Hòa            Sản xuất gạch ngói

175     Doanh nghiệp Liên Phương                      Thiện Tân - Vĩnh Cửu           Sản xuất gạch ngói

176     Doanh nghiệp Tiến Lên                            Long Hưng - L. Thành          Sản xuất gạch ngói

177     Doanh nghiệp Hiệp Lợi                            An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

178     Doanh nghiệp Đồng Phát                          An Bình - Biên Hòa              Sản xuất gạch ngói

179     Doanh nghiệp Liên Phát                           Hóa An - Biên Hòa               Sản xuất gạch ngói

180     Doanh nghiệp Đồng Tân                           Long Bình Tân - B. Hòa        Sản xuất gạch ngói

181     Doanh nghiệp SX G PC                            Phú Cường - Định Quán        Sản xuất gạch ngói

182     Doanh nghiệp Vân Hưng                          Long Hưng - L. Thành          Sản xuất gạch ngói

183     Doanh nghiệp Kim Thành                        Long Hưng - L. Thành          Sản xuất gạch ngói

184     Doanh nghiệp Huỳnh Phát                        Tân Hạnh - Biên Hòa            Sản xuất gạch ngói

185     Doanh nghiệp Hợp Doanh                        Long Hưng - L. Thành          Sản xuất gạch ngói

186     Doanh nghiệp Tân Tạo                             Long Bình Tân - B. Hòa        Sản xuất gạch ngói

187     Doanh nghiệp Ngọc Mai 2                        An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

188     Doanh nghiệp Trường Thành                    Thiện Tân - Vĩnh Cửu           Sản xuất gạch ngói

189     Doanh nghiệp Thạnh Phú                         Thạnh Phú - Vĩnh Cửu          Sản xuất gạch ngói

190     Doanh nghiệp Thắng Lợi                          An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

191     Doanh nghiệp Cường Thịnh                      Tân Hạnh - Biên Hòa            Sản xuất gạch ngói

192     Doanh nghiệp Tấn Phát 2                         Thanh Bình - Biên Hòa         Sản xuất gạch ngói

193     Doanh nghiệp Long Hưng                         Long Hưng - L. Thành          Sản xuất gạch ngói

194     Doanh nghiệp Hiệp Phát 2                        An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

195     Doanh nghiệp Minh Thành                       Phú Hội - Long Thành          Sản xuất gạch ngói

196     Doanh nghiệp Xuân Tâm                          Gia Ray - Xuân Lộc              Sản xuất gạch ngói

197     Doanh nghiệp Thu Thanh                         Phú Thạnh - Tân Phú            Sản xuất gạch ngói

198     Doanh nghiệp Thành Phát                        An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

199     Doanh nghiệp Công Lập                           TT. Xuân Lộc - L.Khánh      Sản xuất gạch ngói

200     Doanh nghiệp Phước Đạt                          An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

201     Doanh nghiệp Tân Phong                         Long Hưng - L. Thành          Sản xuất gạch ngói

202     Doanh nghiệp Hưng Thịnh                       Tân Hạnh - Biên Hòa            Sản xuất gạch ngói

203     Doanh nghiệp Nam Thành Lợi                 Long Bình Tân - B. Hòa        Sản xuất gạch ngói

204     Doanh nghiệp Phúc Thành                       Long Bình Tân - B. Hòa        Sản xuất gạch ngói

205     Doanh nghiệp Việt Tân                             Phú Thịnh - Tân Phú             Sản xuất gạch ngói

206     Doanh nghiệp Tân Lập Thành                  Long Bình Tân - B. Hòa        Sản xuất gạch ngói

207     Doanh nghiệp Đông Phương                     An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

208     Doanh nghiệp Hiệp Thịnh                        Bửu Hòa - Biên Hòa             Sản xuất gạch ngói

209     Doanh nghiệp Tân Thành                         Bửu Long - Biên Hòa            Sản xuất gạch ngói

210     Doanh nghiệp Hiệp Thương                      Gia Canh - Định Quán          Sản xuất gạch ngói

211     Doanh nghiệp Phước Tân                         Phước Tân - Long Thành      Sản xuất gạch ngói

212     Doanh nghiệp An Xuân 2                         Long Hưng - L. Thành          Sản xuất gạch ngói

213     Doanh nghiệp Thiện An                           An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

214     Doanh nghiệp Tân Lập                             An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

215     Doanh nghiệp Trung Dũng                       Quang Vinh - Biên Hòa        Sản xuất gạch ngói

216     Doanh nghiệp An Khang                          Tân Hạnh - Biên Hòa            Sản xuất gạch ngói

217     Doanh nghiệp Thành Mỹ                          Thiện Tân - Vĩnh Cửu           Sản xuất gạch ngói

218     Doanh nghiệp Tân Hiệp                            An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

219     Doanh nghiệp Nhơn Hòa                          Tân Hạnh - Biên Hòa            Sản xuất gạch ngói

220     Doanh nghiệp Tân An                              Tân Hạnh - Biên Hòa            Sản xuất gạch ngói

221     Doanh nghiệp Vạn Hạnh                          Tân Hạnh - Biên Hòa            Sản xuất gạch ngói

222     Doanh nghiệp Thanh Minh                       Phước Tân - Long Thành      Sản xuất gạch ngói

223     Doanh nghiệp Hồng Điệp                         An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

224     Doanh nghiệp Hòa Thành                         An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

225     Doanh nghiệp Ngọc Hòa                          An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

226     Doanh nghiệp Ngọc Mai                           An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

227     Doanh nghiệp Ánh Ngọc                          An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

228     Doanh nghiệp Hiệp Thành                        Phước Tân - Long Thành      Sản xuất gạch ngói

229     Doanh nghiệp Tân Phước                         An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

230     Doanh nghiệp Thanh Hải                          Long Phước - L. Thành         Sản xuất gạch ngói

231     Doanh nghiệp Lập Thành                         Long Bình Tân - B.Hòa         Sản xuất gạch ngói

232     Doanh nghiệp Trung Tâm                         An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

233     Doanh nghiệp Minh Phụng                       Bình Sơn - Long Thành         Sản xuất gạch ngói

234     Doanh nghiệp Hòa Hưng 2                       An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

235     Doanh nghiệp Thành Đạt                          Phước Tân - Long Thành      Sản xuất gạch ngói

236     Doanh nghiệp Hiệp Phát 1                        An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

237     Doanh nghiệp Thạnh Hữu                        Hóa An - Biên Hòa               Sản xuất gạch ngói

238     Doanh nghiệp Viễn Đông                         Xuân Lộc - Long Khánh       Sản xuất gạch ngói

239     Doanh nghiệp Tân Cương                         An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

240     Doanh nghiệp Thanh Long                       Bình Sơn - Long Thành         Sản xuất gạch ngói

241     Doanh nghiệp Tân Hòa                             An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

242     Doanh nghiệp Hiệp Hưng                         An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

243     Doanh nghiệp Tân Hòa                             Hóa An - Biên Hòa               Sản xuất gạch ngói

244     Doanh nghiệp Vạn Sơn                             Tân Vạn - Biên Hòa              Sản xuất gạch ngói

245     Doanh nghiệp Hồng Tâm                          Tam Hiệp - Biên Hòa            Sản xuất gạch ngói

246     Doanh nghiệp Thanh Liên                        Tân Vạn - Biên Hòa              Sản xuất gạch ngói

247     Doanh nghiệp An Hòa                              Tân Hạnh - Biên Hòa            Sản xuất gạch ngói

248     Doanh nghiệp Hưng Phát                          An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

249     Doanh nghiệp Phước Lạc                          Hóa An - Biên Hòa               Sản xuất gạch ngói

250     Doanh nghiệp Hải Sơn                              Tân Hạnh - Biên Hòa            Sản xuất gạch ngói

251     Doanh nghiệp Phước Tâm                        An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

252     Doanh nghiệp Đức Hiệp                           Hóa An - Biên Hòa               Sản xuất gạch ngói

253     Doanh nghiệp Quyết Tâm                         Phước Tân - Long Thành      Sản xuất gạch ngói

254     Doanh nghiệp Thành Hưng                       An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

255     Doanh nghiệp Mê Kông                            Phước Tân - Long Thành      Sản xuất gạch ngói

256     Doanh nghiệp Huy Hoàng                        Bắc Sơn - Thống Nhất           Sản xuất gạch ngói

257     Doanh nghiệp Anh Đào                            An Hòa - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

258     Doanh nghiệp Đức Minh                          Hố Nai 3 - Thống Nhất         Sản xuất gạch ngói

259     Doanh nghiệp Tân Hòa                             Tân Vạn - Biên Hòa              Sản xuất gạch ngói

260     Doanh nghiệp Tân Thành                         Tân Hạnh - Biên Hòa            Sản xuất gạch ngói

261     Doanh nghiệp Phượng Dung                     Tân Hạnh - Biên Hòa            Sản xuất gạch ngói

262     Doanh nghiệp Thành Châu                       Bửu Hòa - Biên Hòa             Sản xuất gạch ngói

263     Doanh nghiệp Hiệp Lực 1                         Tân Vạn - Biên Hòa              Sản xuất gạch ngói

264     Doanh nghiệp Hoàn Sơn                           Bửu Hòa - Biên Hòa             Sản xuất gạch ngói

265     Doanh nghiệp Tân Hòa                             Tân Hạnh - Biên Hòa            Sản xuất gạch ngói

266     Doanh nghiệp Vĩnh Thịnh                        Bửu Hòa - Biên Hòa             Sản xuất gạch ngói

267     Doanh nghiệp Nghĩa Phương                    Tân Hạnh - Biên Hòa            Sản xuất gạch ngói

268     Xí nghiệp nhựa Đệ Nhất                           Lộc An - Long Thành           Sản xuất gạch ngói

269     Doanh nghiệp Long Hòa                           An Phước - Long Thành        Sản xuất gạch ngói

270     Doanh nghiệp Thành Tấn                         Long Bình Tân - B. Hòa        Sản xuất gạch ngói

271     Doanh nghiệp Đồng Tiến                          Phú Thịnh - Tân Phú             Sản xuất gạch ngói

272     XN gạch bông Tân Đức                            Long Bình Tân - B. Hòa        Sản xuất gạch ngói

273     Doanh nghiệp Việt Dũng                          Phú Thịnh - Tân Phú             Sản xuất gạch ngói

274     Doanh nghiệp Vạn Phát                            Long Bình Tân - B. Hòa        Sản xuất gạch ngói

275     Doanh nghiệp Rạng Đông                         Tân An - Vĩnh Cửu               Sản xuất gạch ngói

276     Doanh nghiệp Hòa Thành                         Long Bình Tân - B. Hòa        Sản xuất gạch ngói

277     Doanh nghiệp Thanh Danh                       Long Bình Tân - B. Hòa        Sản xuất gạch ngói

278     Doanh nghiệp Tân Thành                         Long Tân - Biên Hòa            Sản xuất gạch ngói

279     Doanh nghiệp Hòa Hiệp 1                        Long Bình Tân - B. Hòa        Sản xuất gạch ngói

280     Doanh nghiệp Thiên Tân 1                       Long Bình Tân - B. Hòa        Sản xuất gạch ngói

281     Doanh nghiệp Hòa Hiệp 2                        Long Bình Tân - B. Hòa        Sản xuất gạch ngói

282     Doanh nghiệp Tân Hiệp                            Long Bình Tân - B. Hòa        Sản xuất gạch ngói

283     Doanh nghiệp Thiên Tân 2                       Long Bình Tân - B. Hòa        Sản xuất gạch ngói

284     Doanh nghiệp Đồng Lực                           Phú Điền - Tân Phú               Sản xuất gạch ngói

f. Các cơ sở liên doanh đã hoạt động sản xuất:

1         Công ty VINAPLY COSSAWMILL          Khu CN Biên Hòa 1              Chế biến gỗ XK

2         Công ty AJINOMOTO                              Khu CN Biên Hòa 1              Bột ngọt

3         Công ty PROCONCO                               Khu CN Biên Hòa 1              Thức ăn gia súc

4         Công ty sơn cao cấp IP                             Khu CN Biên Hòa 1              Sơn cao cấp các loại

5         Công ty VINKO GLASS                           Khu CN Biên Hòa 1              Thủy tinh gia dụng

6         Công ty DONA NEWTOWER                  Khu CN Biên Hòa 1              Nước trái cây đóng hộp

7         Công ty LENEX                                        Khu CN Biên Hòa 1              Vật liệu thiết bị XD

8         Công ty tôn Phương Nam                          Khu CN Biên Hòa 1              Tôn tráng kẽm

9         Công ty kính gương Long Giang               Khu CN Biên Hòa 2              Gia công kính XD

10       Công ty gang cầu Đại Việt                        Khu CN Biên Hòa 2              Các loại ống gang

11       Công ty liên doanh Sáng Tạo                    Khu CN Biên Hòa 2              Thiết bị điện

12       Công ty Việt Nam FATT                           Khu CN Biên Hòa 2              Cấu kiện thép XD

13       Công ty ORIENTAL ELECTRIC              Khu CN Biên Hòa 2              Cầu dao điện

14       Công ty Hiệp Lâm                                    Khu CN Biên Hòa 2              Trang trí nội thất

15       Công ty DATHACO                                 Long Bình - Biên Hòa           Đũa tre xuất khẩu

16       Công ty DONACO                                    Tân Biên - Biên Hòa             Ti vi ETRON

17       Công ty BILICO                                       Tân Hiệp - Biên Hòa             SP gỗ cao su

18       Công ty giầy Lạc Cường                           Tân Mai - Biên Hòa              Giày da xuất khẩu

19       Công ty liên doanh S/C trực thăng            Trung Dũng - Biên Hòa         Sửa chữa trực thăng

20       Công ty Cự Hùng                                      Tân Hiệp - Biên Hòa             Sản xuất đế giày

21       Công ty liên doanh Việt Nam                   Khu CN Sông Mây                Tinh bột mỳ

22       Công ty LUKS LAVI                                Trảng Bom - T. Nhất             Ván ép xuất khẩu

23       Công ty POSLILAMA                               Khu CN Nhơn Trạch             Kết cấu thép XD

24       Công ty MAURI La Ngà                           La Ngà - Định Quán              Men thực phẩm

g. Các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đã hoạt động sản xuất:

1         Công ty CHANGSHIN VN                       Thạnh Phú - Vĩnh Cửu          Giầy thể thao

2         Công ty LADIES BORN                           Tân Phong - L. Khánh           May thêu da

3         Công ty DONGYANG VN                       Tân Phong - L. Khánh           Bao bì văn phòng

4         Công ty CHINGFA                                   Khu CN Nhơn Trạch             Dệt lưới cá

5         Công ty HUALON                                    Khu CN Nhơn Trạch             Dệt sợi nhuộm

6         Công ty súc sản CHINFON                       Khu CN Sông Mây                Thức ăn gia súc

7         Công ty dệt vải BOTRON                         Khu CN Sông Mây                Dệt vải lót giày

8         Công ty giày Việt Vinh                             Khu CN Sông Mây                Giày thể thao

9         Công ty JYEUEI                                       Khu CN Sông Mây                SP gỗ xuất khẩu

10       Công ty VIÊT SHUEN                              Khu CN Hố Nai                    Mạ chi tiết xe máy

11       Công ty SHINLIN VN                              Khu CN Hố Nai                    Thiết bị điện

12       Công ty BROAD BRIGHT                        Khu CN Hố Nai                    Ống xã và linh kiện

13       Công ty SOURCE                                     Khu CN Hố Nai                    Gương chiếu hậu

14       Công ty KATFA - VN                               Khu CN Hố Nai                    Giảm xóc xe máy

15       Công ty CN chính xác VN                        Khu CN Hố Nai                    Linh kiện khung xe

16       Công ty SEE WELL                                  Khu CN Hố Nai                    Đèn, dây điện

17       Công ty ZTONGYEE                                Khu CN Hố Nai                    Ắcquy xe máy ô tô

18       Công ty Hồng Chi                                     Khu CN Hố Nai                    Phanh xe gắn máy

19       Công ty VIETCHIN                                  Khu CN Hố Nai                    Yên xe, ghế văn phòng

20       Công ty Ốc vít Lâm Viên                          Khu CN Hố Nai                    Ốc vít

21       Công ty Thái Phước                                  Khu CN Hố Nai                    Thùng nước các loại

22       Công ty VEDAN VN                                Phước Thái - L. Thành          Bột ngọt, Acid

23       Công ty POUCHEN                                  Hóa An - Biên Hòa               Giày thể thao

24       Công ty BUTEL INTER                            Tân Hiệp - Biên Hòa             May quần áo

25       Công ty INTERFOOD                               Tân Tiến - Biên Hòa             Đồ hộp xuất khẩu

26       Công ty DONABOCHANG INTER          Tân Biên - Biên Hòa             Dệt khăn tắm

27       Công ty TOP-MILL nhựa                          Tân Hiệp - Biên Hòa             Bao bì nhựa xuất khẩu

28       Công ty VMEP                                          Tam Hiệp - Biên Hòa            Lắp ráp xe máy

29       Công ty Quốc tế Vĩ Hảo                           Khu CN Biên Hòa 2              Quần áo lót

30       Công ty CARGILL - VN                           Khu CN Biên Hòa 2              Thức ăn gia súc

31       Công ty YNGHUA - VN                           Khu CN Biên Hòa 2              Bình xăng con

32       Công ty CIBA - Việt Nam                         Khu CN Biên Hòa 2              Nông dược

33       Công ty Việt Tường                                  Khu CN Biên Hòa 2              Biến thế trung tần

34       Công ty FUJITSU                                     Khu CN Biên Hòa 2              Bảng mạch điện tử

35       Công ty ACH-POPYMERS                       Khu CN Biên Hòa 2              Keo dán

36       Công ty MUTO                                         Khu CN Biên Hòa 2              Khuôn cơ khí nhựa

37       Công ty VINAPOLY                                 Khu CN Biên Hòa 2              Tráng ván ép

38       Công ty PLUS – VN                                 Khu CN Biên Hòa 2              Văn phòng phẩm

39       Công ty rượu MATXCOVA                      Khu CN Biên Hòa 2              Rượu vang, sâm banh

40       Công ty TRENERGYGAS                        Khu CN Biên Hòa 2              Bật lửa ga

41       Công ty NESTLE - VN                             Khu CN Biên Hòa 2              Bột Milo, cà phê

42       Công ty VNISA                                        Khu CN Biên Hòa 2              Vải keo dựng áo

43       Công ty TECHNO PIA - VN                     Khu CN Biên Hòa 2              Thuốc sát trùng

44       Công ty ROSTAING - VN                        Khu CN Biên Hòa 2              Găng tay BHLĐ

45       Công ty ELFATOCHEM - VN                  Khu CN Biên Hòa 2              Hạt nhựa PVC

46       Công ty HISA MITSU                               Khu CN Biên Hòa 2              Dược phẩm

47       Công ty SHOWPLA                                  Khu CN Biên Hòa 2              Bao bì nhựa.

48       Công ty TAEKWANG                              Khu CN Biên Hòa 2              Giày thể thao xuất khẩu

49       Công ty NIPPON PAINT                          Khu CN Biên Hòa 2              Sơn thùng cao cấp

50       Công ty thực nghiệm BELY                      Khu CN Biên Hòa 2              May mặc, giày dép

51       Công ty CIVIC                                          Khu CN Biên Hòa 2              May quần áo

52       Công ty XIHTOUH - VN                          Khu CN Biên Hòa 2              Túi chườm, joint

53       Công ty Đông Sung                                   Khu CN Biên Hòa 2              Dệt len

54       Công ty dệt SY                                         Khu CN Biên Hòa 2              Dệt vải

55       Công ty VINASTAR DIAMONDS            Khu CN Biên Hòa 2              Chế tác kim cương

56       Công ty BHP thép - VN                            Khu CN Biên Hòa 2              Cấu kiện thép XD

57       Công ty CP (VN-LIVESTOOK)                Khu CN Biên Hòa 2              Thức ăn gia súc

58       Công ty TAYA (Việt Sơn Minh)               Khu CN Biên Hòa 2              Dây đồng dây cáp

59       Công ty DONABOCHANG RTW             Khu CN Biên Hòa 1              Mây gỗ xuất khẩu

60       Công ty FASHION GAMENT                   Khu CN Biên Hòa 1              May quần áo XKhẩu

61       Công ty VIKO MOOLSAN                       Khu CN Biên Hòa 1              Tấm đệm lót vải

h. Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy phép nhưng chưa hoạt động:

1         Công ty DUCKSUNG - VN                      Thạnh Phú - Vĩnh Cửu          Đế giày thể thao

2         Công ty HANIL - VN                               Tân Phong - Long Khánh      Dụng cụ nấu bếp

3         Công ty TAICO - Xuân Tân                      Xuân Tân - Long Khánh       Sấy nông sản

4         Công ty SPENDOUR                                Khu CN Nhơn Trạch 1          Giầy dép xuất khẩu

5         Công ty SAERAR - VN                            Khu CN Nhơn Trạch 1          Thiết bị vệ sinh

6         Công ty CHRYSLER                                Khu CN Nhơn Trạch 2          Lắp ráp xe ô tô

7         Công ty CHOONG NAM                          Khu CN Nhơn Trạch 2          Sợi, dệt, nhuộm

8         Công ty SAMSUNG SYNTHE TIC           Khu CN Nhơn Trạch 2          Dệt sợi, nhuộm

9         Công ty TONG KOOK SPINNING           Khu CN Nhơn Trạch 1          Dệt sợi

10       Công ty SIKA - VN                                  Khu CN Nhơn Trạch 1          Chất phụ gia

11       Công ty HYOSUNG - VN                         Khu CN Nhơn Trạch 3          Sợi, dệt, nhuộm

12       Công ty phát triển khu Công nghiệp         Khu CN Loteco                     Kinh doanh hạ tầng

13       Công ty SING TAK - IND                        Khu CN Sông Mây                Giầy thể thao

14       Công ty Việt Hồng - ĐN                           Khu CN Sông Mây                SX da

15       Công ty KUMATORI SHERINES             Khu CN Hố Nai                    Đá granit ốp lát

16       Công ty SYL VANOVERSEAS                Khu CN Hố Nai                    Gỗ dăm, giấy

17       Công ty CHUNG YANG                          Khu CN Hố Nai                    Sơn xe gắn máy

18       Công ty KOYIN - VN                               Khu CN Hố Nai                    Đề can xe máy, ô tô

19       Công ty HARADA INDUSTRIES             Khu CN Loteco                     Ăngten

20       Công ty HUYNDAI HUY HOANG          Tam Phước - Long Thành     Ống bằng thép

21       Công ty LDSDH Việt Nga                         Tam Phước - Long Thành     Papin, SP sinh học

22       Công ty HUY HOANG                             Phước Tân - Long Thành      Gốm xây dựng

23       Công ty bao bì Song Hưng                        An Phước - Long Thành        Bao bì dây đeo

24       Công ty TNHH A NAM VIET                  An Phước - Long Thành        Hàng dệt len

25       Công ty SCRITHEP THAI PLASC            Khu CN Gò Dầu                   Hạt nhựa polisty

26       Công ty hóa chất SHELL                          Khu CN Gò Dầu                   Pha chế dung môi

27       Công ty DYNOC HEM                             Khu CN Gò Dầu                   Keo công nghiệp

28       Công ty phân bón Việt Nhật                     Khu CN Gò Dầu                   Phân bón NPK

29       Công ty MI NO                                         Khu CN Gò Dầu                   SX nhôm

30       Công ty hóa nhựa PVC                             Khu CN Gò Dầu                   SX bạt nhựa PVC

31       Công ty DOP - LGVINA                           Khu CN Gò Dầu                   Hóa chất DOP

32       Công ty TAICERA                                    Khu CN Gò Dầu                   Gốm sứ

33       Công ty UIC Việt Nam                             Khu CN Gò Dầu                   Hóa chất DBSA.SLES

34       Công ty SHELL BITUMEN                      Khu CN Gò Dầu                   Nhựa đường

35       Công ty UNIQUE GAS - VN                    Khu CN Gò Dầu                   Gas NH3

36       Công ty WACOAL - VN                           Khu CN AMATA                  Đồ lót

37       Công ty điện lực AMATA                         Khu CN AMATA                  214 MW điện

38       Công ty QUARILLE                                 Khu CN AMATA                  Đồ lót phụ nữ

39       Công ty KAO Việt Nam                            Khu CN AMATA                  Mỹ phẩm

40       Công ty phát triển Khu CN L.Bình           Khu CN AMATA                  Kinh doanh hạ tầng

41       Công ty MANNA                                      Khu CN Biên Hòa 1              Đồ lót

42       Công ty dây đồng VN-CFT                       Khu CN Biên Hòa 1              Dây đồng, cáp điện

43       Công ty NIPPON SANYO                        Khu CN Biên Hòa 1              Khí công nghiệp

44       Công ty NUTRIWAY                               Tam Hiệp - Biên Hòa            Thức ăn gia súc

45       Công ty SHELL CODAMO                       Bình Đa - Biên Hòa              Dầu nhờn, mỡ CN

46       Công ty sơn Hải Âu                                  Tam Hiệp - Biên Hòa            SX sơn

47       Công ty WIN YE                                      Bình Đa - Biên Hòa              Tôn lạnh

48       Công ty SUZUKICO                                 Tân Hiệp - Biên Hòa             Lắp ráp xe tải

49       Công ty bia POWER - ĐN                        Long Bình - Biên Hòa           Bia hơi, bia chai

50       Công ty ROOHSING INTER                    Tân Hiệp - Biên Hòa             May quần áo

51       Công ty VABIS EAST                              Long Bình - Biên Hòa           Vật liệu xây dựng

52       Công ty EMOTIONINS - VN                    Tam Hiệp - Biên Hòa            Đàn ghi ta

53       Công ty EPIC DESINGER                        Tân Hiệp - Biên Hòa             May quần áo

54       Công ty MEIWA – VN                             Khu CN Biên Hòa 2              Gốm sứ điện tử

55       Công ty POLAR – VN                              Khu CN Biên Hòa 2              Nước tinh khiết

56       Công ty KONDA – VN                             Khu CN Biên Hòa 2              Thiết bị điện tử

57       Công ty kim hoàn PRANDA                     Khu CN Biên Hòa 2              Đồ trang sức

58       Công ty KUM - KANG                             Khu CN Biên Hòa 2              Hộp giấy các loại

59       Công ty TUNG KWANG                          Khu CN Biên Hòa 2              Nhôm, lá nhôm

60       Công ty MICROROHER                           Khu CN Biên Hòa 2              Viết (bút) các loại

61       Công ty VINGAL                                     Khu CN Biên Hòa 2              Kết cấu thép XD

62       Công ty Ống thép Sài Gòn                        Khu CN Biên Hòa 2              Ống bằng thép

63       Công ty Đông Âu                                      Khu CN Biên Hòa 2              Thuốc lá Jet

64       Công ty CPC Việt Nam                             Khu CN Biên Hòa 2              Viên súp KNORR

65       Công ty thực phẩm MANIA                      Khu CN Biên Hòa 2              Thực phẩm dạng bột

66       Công ty BORAMTEX - VN                      Khu CN Biên Hòa 2              Khóa, công tắc điện

67       Công ty OPV Việt Nam                            Khu CN Biên Hòa 2              Thuốc chữa bệnh

68       Công ty mica Đẹp Nhất                            Khu CN Biên Hòa 2              Mica, SP từ mica

69       Công ty điện máy SANYO                       Khu CN Biên Hòa 2              Máy giặt

70       Công ty URAI PHANICA - VN                Khu CN Biên Hòa 2              Sơn công nghiệp

71       Công ty gas Việt Nhật                               Khu CN Biên Hòa 2              Gas CN, Gas y tế

72       Công ty sợi TAINAN - VN                       Khu CN Biên Hòa 2              Dệt vải các loại

73       Công ty JFTMETECNO                            Khu CN Biên Hòa 2              Tấm lợp

74       Công ty MABUCHMOTOR                      Khu CN Biên Hòa 2              Động cơ nhỏ ô tô

75       Công ty HAPPY VINA                             Khu CN Biên Hòa 2              Đồ dùng nhà bếp

76       Công ty KOLIMORGEN ARTUS             Khu CN Biên Hòa 2              Động cơ, truyền động

77       Công ty SANDOZ NUTRITION               Khu CN Biên Hòa 2              Đồ uống dinh dưỡng

78       Công ty xích chuyên dùng V.Nam            Khu CN Biên Hòa 2              Xích các loại

79       Công ty CHEN YOU                                Khu CN Biên Hòa 2              Khung dàn keo

80       Công ty LUKYSTAR PLAST                    Khu CN Biên Hòa 2              Bao tải nhựa

81       Công ty JFT ESTRUSION                         Khu CN Biên Hòa 2              Thanh nhôm

82       Công ty BAXTER OPV HEAL                 Khu CN Biên Hòa 2              Dịch truyền cơ bản

83       Công ty LIBERTYLACE                          Khu CN Biên Hòa 2              Thêu ren xuất khẩu

84       Công ty DAEWOO PHARMA                  Khu CN Biên Hòa 2              Thuốc chữa bệnh

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments