Phụ lục 4: SẢN PHẨM CHỦ YẾU CỦA CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

SẢN PHẨM CHỦ YẾU CỦA CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

 

SẢN PHẨM

ĐVT

1980

1985

1990

1995

1996

- Quạt dân dụng các loại QD

Cái

6.330

17.620

18.721

22.280

23.228

- Trung đại tu ô tô

Cái

275

557

170

442

450

 Trong đó: ngoài QD

Cái

 

 

72

145

250

- Nông cụ cầm tay

1000 cái

135

176

292

260

265

 Trong đó: ngoài QD

1000 cái

81

147

88

260

265

- Phân hỗn hợp NPK QD

Tấn

2.585

3.005

4.631

10.521

12.042

- Lốp xe đạp xe máy

1000 cái

156

246

183

5

2

 Trong đó: ngoài QD

1000 cái

8

6

7

5

2

- Xà bông NQD

Tấn

92

92

66

76

72

- Xi măng QD

Tấn

446

3.466

6.536

2.650

1.500

- Gạch các loại

1000 viên

22.567

100.885

145.575

417.574

489.245

 Trong đó: ngoài QD

1000 viên

20.367

46.930

124.104

295.380

473.140

- Ngói các loại

1000 viên

2.158

9.107

6.936

9.526

3.310

 Trong đó: ngoài QD

1000 viên

2.158

3.653

5.842

7.015

1.382

- Đá khai thác

m3

63.000

143.000

200.637

525.156

1.048.000

 Trong đó: ngoài QD

m3

 

6.500

10.905

15.492

32.000

- Gỗ xẻ XDCB

m3

5.000

13.000

15.930

18.240

5.257

 Trong đó: ngoài QD

m3

1.000

3.000

11.187

12.172

2.329

- Gỗ đồ mộc

m3

3.120

5.160

4.112

23.073

7.282

 Trong đó: ngoài QD

m3

1.016

2.703

2.640

6.589

2.470

- Giấy các loại NQD

Tấn

 

621

107

2.424

3.100

- Thùng hộp giấy NQD

Tấn

2.055

2.769

3.216

5.320

6.606

- Thuốc lá điếu QD

1000 bao

 

1.255

100.266

61.603

52.520

- Bia các loại QD

1000 lít

 

 

415

3.321

1.410

- Đường mật

Tấn

3.900

1.987

2.129

4.460

5.600

 Trong đó: ngoài QD

Tấn

2.500

1.708

2.058

4.460

5.600

- Bánh kẹo các loại

Tấn

391

312

335

165

180

 Trong đó: ngoài QD

Tấn

391

196

150

80

90

- Giày dép

1000 đôi

 

50

541

1.100

1.146

 Trong đó: ngoài QD

1000 đôi

 

30

15

470

520

- Quần áo may sẳn

1000 cái

15

141

712

1.590

1.730

 Trong đó: ngoài QD

1000 cái

 

6

42

460

538

Trang in QD

Triệu trang

38

106

147

250

300

- Nước máy khai thác

1000 m3

7.864

6.825

10.770

11.280

12.712

- Thức ăn gia súc

Tấn

3.438

11.578

12.900

46.700

63.788

Comments