Phụ lục 5:SẢN PHẨM CHỦ YẾU CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

SẢN PHẨM CHỦ YẾU CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Sản phẩm

Đơn vị tính

1994

1995

1996

- Ti vi màu

Cái

32.360

15.400

9.960

- Xe máy

Chiếc

28.490

31.130

26.780

- Thép xây dựng

Tấn

1.950

1.930

2.310

- Sơn cao cấp

1000 tấn

572

618

1.088

- Bao PP

Tấn

670

800

820

- Bột ngọt

Tấn

17.920

53.670

69.110

- Gạch men

1000 m3

 

234

2.442

- Hạt nhựa PVC

Tấn

 

203

2.032

- Đồ mộc

m3

2.770

1.980

2.060

- Nước uống đóng hộp

Tấn

2.956

3.545

4.584

- Thức ăn gia súc

Tấn

49.500

211.700

377.460

- Bia hơi

Lít

 

10.480

1.002.000

- Khăn tắm

Tấn

940

1.130

1.460

- Sản phẩm may mặc

1000SP

331.0

1.871

4.552

- Giày thể thao

1000 đôi

813

2.345.6

5.134

- Nước giải khát

Tấn

286

975

3.166

- Bánh biscuit

Tấn

 

96

706

- Vải mộc

 

 

2.540

3.096

- Cao dán Salonpas

Thùng

 

1.211

3.448

- Nhang trừ muỗi

Thùng

 

 

161.508

- Đế giày

1000 đôi

 

1.632

4.987

- Ván ép

m3

7.820

2.970

5.940

- Kính xây dựng

Tấn

 

1.383

816

- Dây cáp các loại

1000m

 

4.680

6.980

 

 

 

 

 

 

Comments