5.1. Sở văn hóa – thông tin

V.1. Sở văn hóa – thông tin:

Năm 1976, Ty thông tin - văn hóa Đồng Nai được thành lập trên cơ sở tiếp nhận đội ngũ cán bộ tuyên truyền của Ban tuyên huấn Tỉnh ủy Biên Hòa, trụ sở đặt tại 143, Hàm Nghi (nay là đường Cách mạng Tháng 8). Đến năm 1990, hợp nhất với Sở thể dục - thể thao thành Sở văn hóa - thông tin và thể thao (VHTT - TT) theo Quyết định số 1694/QĐ - UBT ngày 10-12-1990 của UBND tỉnh; trụ sở đặt tại 251, Quốc lộ I, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa.

Đồng chí Vũ Khánh (Vũ Hồng Phô) được giao nhiệm vụ Trưởng ty đầu tiên (1976 - 1979) của Ty văn hóa - thông tin; Trưởng ban tuyên huấn Tỉnh ủy Hồ Sĩ Hành (Tỉnh ủy viên) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công phụ trách Ty thông tin - văn hóa. Năm 1979, Vũ Khánh chuyển công tác khác, Nguyễn Văn Sâm đảm nhiệm Quyền Trưởng ty (1979 - 1980). Từ năm 1980 đến 1981, Lê Đức Sanh (Tỉnh ủy viên) nhận nhiệm vụ Trưởng ty. Đến năm 1981, đổi tên thành Sở văn hóa - thông tin do Lâm Hiếu Trung (Tỉnh ủy viên) làm giám đốc cho đến năm 1990. Giai đoạn này, sự nghiệp văn hóa thông tin ổn định, phát triển: Huân chương Lao động hạng III (1985), phim tư liệu “Đồng Nai - 10 năm xây dựng và phát triển”, nhiều bài hát ấn tượng về Đồng Nai như bài "Về Đồng Nai" của Xuân Hồng... được thực hiện trong thời kỳ này. Từ năm 1990, Lâm Hiếu Trung chuyển công tác khác, họa sĩ Nguyễn Nam Ngữ (Phó Ban tuyên giáo Tỉnh ủy) được bổ nhiệm Giám đốc Sở văn hóa - thông tin - thể thao Đồng Nai.

        Thời điểm cuối năm 1997, bộ máy Sở văn hóa - thông tin - thể thao (VHTT - TT) có 7 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở (như: Nhà bảo tàng, Thư viện, Trường trung học văn hóa - nghệ thuật, Trung tâm văn hóa - thông tin, Trung tâm thể dục - thể thao, Đoàn ca múa, Đoàn cải lương) và 3 doanh nghiệp (Xí nghiệp in ĐN, Công ty phát hành phim - chiếu bóng, Công ty văn hóa tổng hợp); ở 8 huyện và thành phố Biên Hòa đều có Phòng VH - TT trực thuộc UBND huyện, thành phố; trong đó: Thành phố Biên Hòa, và các huyện: Long Thành, Long Khánh, Xuân Lộc, Thống Nhất, Vĩnh Cửu có nhà văn hóa trung tâm, hoặc trung tâm VHTT cấp huyện.

Comments