5.2. Trung tâm văn hóa – thông tin tỉnh

Được thành lập theo Quyết định số: 1145/QĐ.UBT ngày 19-9-1986 của UBND tỉnh trên cơ sở sát nhập 3 đơn vị: Nhà văn hóa, Nhà thông tin triển lãm, Phòng thông tin cổ động; Giám đốc đầu tiên là Lê Minh Trưng (Phó Giám đốc Sở VH - TT kiêm nhiệm). Năm 1990 - 1992, Phó Giám đốc Sở VHTT Nguyễn Dân kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm VHTT tỉnh; từ năm 1992, giao Quyền Giám đốc cho nhạc sĩ Trần Viết Bính, đến năm 1996, nhạc sĩ Trần Viết Bính nghỉ hưu, Phạm Công Trữ thay Quyền Giám đốc. Cuối năm 1999, Phạm Công Trữ chuyển công tác về văn phòng Sở VHTT - TT, Nguyễn Thành Trí (Phó Giám đốc Sở VHTT - TT) kiêm nhiệm Giám đốc cho đến tháng 6 năm 2000, giao Quyền Giám đốc cho Nguyễn Văn Quyết.

Trụ sở ban đầu của Trung tâm VHTT tỉnh đặt tại khu quảng trường được xây dựng từ năm 1978 ( khởi công ngày 28-04-1978 do Công ty Xây lắp I xây dựng, hoàn thành ngày 20-12-1980), đến năm 1997 chuyển về Nhà hát 30/4 tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa.

Trung tâm VHTT tỉnh Đồng Nai là một trong những Trung tâm văn hóa đa chức năng, hoạt động đa dạng, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị ở địa phương; được đánh giá là đơn vị mạnh ở khu vực phía Nam; những năm 1980 - 1990; Trung tâm VHTT Đồng Nai luôn đạt kết quả cao trong các đợt hội thi, hội diễn ở trung ương và khu vực về văn nghệ quần chúng, thông tin lưu động, kịch ngắn kịch vui, tuyên truyền cổ động; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ tốt trong các ngày lễ lớn, thông tin, tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến công chúng. Trong 10 năm phát triển 1990 - 1999, Trung tâm VHTT Đồng Nai đã được trao tặng 25 bằng khen, Huy chương vàng của Bộ văn hóa - thông tin và 3 Bằng khen của UBND tỉnh về các thành tích chuyên môn; trong đó, có các thành tích cao trong Liên hoan hát ru dân tộc Việt Nam lần thứ nhất tại Huế (Bằng khen của Bộ VHTT), liên hoan kịch ngắn kịch vui lần thứ tư của các tỉnh phía Nam năm 1993 (Bằng khen của Bộ VHTT và Huy chương vàng), liên hoan tiếng hát miền Đông lần thứ tư tại Bình Thuận - Ninh Thuận (Bằng khen của Bộ VHTT và 3 huy chương vàng)...

Comments