5.4. Nhà bảo tàng

Được thành lập theo Quyết định số 1770/QĐ.UBT ngày 24-10-1987 của UBND tỉnh trên cơ sở đội ngũ và chức năng của Phòng bảo tồn bảo tàng thuộc Ty thông tin văn hóa được thành lập từ năm 1976. Giám đốc đầu tiên của Nhà bảo tàng Đồng Nai là Đỗ Bá Nghiệp (được bổ nhiệm chính thức theo Quyết định số 1218/QĐ.UBT ngày 13-08-1988); đến ngày 09-07-1997, Đỗ Bá Nghiệp nghỉ hưu, Giám đốc Sở VHTT - TT giao Quyền Giám đốc Bảo tàng cho Lưu Văn Du. Trụ sở đầu tiên của Nhà bảo tàng ĐN đặt tạm tại Phụng Sơn Tự (đường CMT 8, TP Biên Hòa), năm 1993 dời tạm về Nhà Hữu nghị (đường Võ Thị Sáu, TP Biên Hòa), Năm 1997 tiếp nhận, dời về cơ sở mới xây tại khu quảng trường tỉnh.

Nhà bảo tàng được lập dự án xây dựng từ năm 1990, thiết kế của Công ty tư vấn Bộ xây dựng trúng tuyển năm 1992, đấu thầu khởi công năm 1993, nghiệm thu phần xây dựng năm 1995; 2-9-1995 tổ chức đợt trưng bày triển lãm đầu tiên kỷ niệm 50 năm thành lập nước trên diện tích 2160 m2 ở tầng trệt; tháng 12 năm 1998, nghiệm thu phần trưng bày tầng I, đến 1-9-2000, nghiệm thu phần trưng bày còn lại ở tầng II. Theo thiết kế, Nhà bảo tàng được xây dựng trên diện tích sử dụng 10.000 m2 trong Khu quảng trường, diện tích xây dựng 4.400 m2 với kiến trúc 3 tầng, bê tông vững chắc, gồm 20 phòng trưng bày gắn với hệ thống kho mở và phòng làm việc, được trang bị và trưng bày hiện đại. Tài sản quí nhất của Nhà bảo tàng là 14.200 hiện vật gốc được chú trọng tích góp từ khi Nhà bảo tàng chưa thành lập thể hiện tài sản văn hóa liền mạch ở vùng đất Đồng Nai qua các thời kỳ; trong đó có nhiều bộ sưu tập vô giá được giới chuyên môn đánh giá cao (như: sưu tập gốm cổ, tượng cổ, thú nhồi, hiện vật văn hóa các dân tộc...).

Ngoài việc quản lý, trưng bày hiện vật trong nhà, Nhà bảo tàng Đồng Nai còn lập hồ sơ, quản lý, bảo tồn 20 di tích quốc gia và 2 di tích được UBND tỉnh công nhận; khảo sát, lập hồ sơ 141 đình, hơn 400 miễu, 400 ngôi nhà cổ; trong đó có 2 di tích danh thắng, 1 di tích khảo cổ, 7 di tích cách mạng kháng chiến, 10 di tích lịch sử văn hóa.

Nhà bảo tàng Đồng Nai với lực lượng cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, còn là cơ quan nghiên cứu, tham gia hầu hết các công trình sưu tầm, khảo cứu, biên soạn, nghiên cứu văn hóa xã hội ở địa bàn tỉnh, đã chủ trì xuất bản nhiều sách và tài liệu nghiên cứu: Đàn đá Bình Đa, Tiền sử Đồng Nai, Đồng Nai - Di tích lịch sử văn hóa, Làng Bến gỗ, Làng Tân Triều, Lịch sử văn hóa Cù Lao Phố... Công trình nghiên cứu "Văn hóa khảo cổ Đồng Nai 10 thế kỷ đầu Công nguyên" năm 1997 đã được Hội đồng khoa học tỉnh xếp loại xuất sắc, được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Comments