5.5. Thư viện

Thành lập ngày 15 tháng 11 năm 1976. Giám đốc đầu tiên là Lê Thành Công; tiếp theo là Nguyễn Văn Tâm, Tô Yến Ngọc, Trần Tất Thành (từ 1997). Trụ sở đặt tại số 1, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa. Gồm có 4 phòng chức năng: Phân loại biên mục, Công tác bạn đọc, Thông tin tư liệu, Bảo quản hành chính. Hiện có 203.532 bản sách và 300 loại báo, tạp chí. Hệ thống thư viện cơ sở gồm: Thư viện của 6 đơn vị cấp huyện (Biên Hòa, Long Thành, Định Quán, Long Khánh, Thống Nhất, Xuân Lộc), 1 thư viện của Công ty cao su Đồng Nai, 9 thư viện liên kết nông trường - xã, 40 phòng đọc sách xã, phường; và 321 thư viện trường học với tổng bản sách ở các thư viện, phòng đọc sách hơn 1 triệu bản. Ngành Thư viện tỉnh đã nhận được Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng năm 1987 và nhiều Bằng khen, cờ thi đua của Bộ VHTT và của UBND tỉnh.

Comments