5.7. Đoàn Ca múa

Được thành lập năm 1975 trên cơ sở phát triển Đoàn văn công giải phóng khu Đông Nam bộ; Trưởng đoàn đầu tiên là Phan Ngọc Sen (1975 - 1977); tiếp theo là: Nguyễn Minh (1977 - 1979), Nguyễn Thế Trung (1979 - 1981), Đào Thắng (1981 - 1982), Nguyễn Đức Hải (1982 - 1983), Nguyễn Văn Vy (Trưởng ban điều hành 1983 - 1985), Đào Xuân Nhiễm (1985 - 1987), Nguyễn Bính (1987 - 1989), Nguyễn Quí Công (1989 - 1995), Tạ Hồng Sen (Quyền Trưởng đoàn 1995 - 1999). Trụ sở đặt tại xã Hóa An, thành phố Biên Hòa; năm 1997 chuyển về phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa. Đoàn duy trì hoạt động thường xuyên phục vụ đồng bào trong và ngoài tỉnh; hàng năm có chương trình phục vụ miễn phí ở vùng sâu, vùng xa; đã phối hợp cùng Trường văn hóa - nghệ thuật đi giao lưu văn hóa ở Grudia, Thái Lan, Hàn Quốc, để lại ấn tượng tốt đẹp. 

Comments