5.9. Phát hành phim - Chiếu bóng

        Tháng 11 năm 1963, tại Chiến khu Đ, Ban tuyên huấn Khu ủy miền Đông quyết định thành lập 1 đội chiếu bóng lưu động thuộc Phòng điện ảnh trong Tiểu ban văn nghệ để phục vụ công tác chiếu phim, tuyên truyền trong vùng kháng chiến, gồm các đội viên thuộc Ban tuyên huấn Khu ủy (Phạm Trung, Phạm Năm, Dương Tấn Ngọc, đồng chí On...). Ban đầu, đội sử dụng máy chiếu 16 ly - chiến lợi phẩm của tiểu đoàn 500 trong trận đánh Phước Thành. Buổi chiếu đầu tiên phục vụ Đại hội mừng công tại sân lễ Phước Thành (tháng 12-1963). Trong những năm kháng chiến ác liệt, Đội chiếu bóng lưu động luôn bám sát nhiệm vụ, vượt khó khăn, kịp thời động viên tinh thần cán bộ và nhân dân kháng chiến. Năm 1965, đội lại được vinh dự phục vụ Đại hội Chiến sĩ thi đua của miền, kết quả được đánh giá cao.Qua đội chiếu bóng lưu động, nhiều bộ phim tư liệu về cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam và không khí xây dựng, hỗ trợ tiền tuyến của miền Bắc được phổ biến làm nức lòng cán bộ, chiến sĩ. Trong các năm 1966 - 1967, Phòng điện ảnh phối hợp với Phòng hội họa sản xuất được vài bộ phim đèn chiếu: Phòng gian bảo mật, Bám đất, dũng sĩ Hồ Văn Mến... phục vụ rất hiệu quả trong vùng tranh chấp giữa ta và địch. Từ năm 1973 đến tháng 3 năm 1974, đội được tăng cường máy chiếu 35 ly, máy phát điện; thêm nhiều phim tư liệu và phim truyện sinh động như: Người chiến sĩ trẻ, Nổi gió, Du kích Củ Chi, Chiến thắng Tây Ninh... thu hút lòng say mê của người xem được mở rộng đến nhân dân các vùng giải phóng như Bình Sơn, An Viễn, Tam An, Cẩm Mỹ, Cẩm Đường...

        Sau ngày miền Nam giải phóng, Đội chiếu bóng được tiếp quản các rạp hát ở Biên Hòa: Biên Hùng, Lido, Thanh Bình... tổ chức thêm nhiều đội chiếu bóng phục vụ tại rạp và lưu động khắp các nơi trong tỉnh. Tháng 2-1976, UBND tỉnh quyết định thành lập Công ty quốc doanh chiếu bóng Đồng Nai (sau đổi tên là Công ty phát hành phim - chiếu bóng) trên cơ sở hợp nhất các đội chiếu bóng hiện có và các rạp được tiếp quản, đồng chí Nghiêm Xuân Bích được bổ nhiệm Giám đốc đầu tiên, từ năm 1977 đến nay, Giám đốc là đồng chí Phạm Trung.

        Trong quá trình xây dựng, phát triển, Công ty phát hành phim - chiếu bóng Đồng Nai luôn hoàn thành nhiệm vụ, mở rộng hình thức hoạt động, phục vụ và kinh doanh phim nhựa, băng, đĩa hình; vừa phục vụ miễn phí ở vùng sâu vùng xa, vừa kinh doanh có lãi; được Bộ chủ quản tặng cờ đơn vị dẫn đầu ngành phát hành - chiếu phim ở phía Nam, giá trị tài sản đã nâng lên 3,225 tỉ đồng.

Comments