6. Cầu lông

Môn cầu lông xuất hiện ở Đồng Nai từ rất lâu nhưng sau 1975, môn cầu lông không có giải vô địch tỉnh, những năm gần đây mới tổ chức những giải phong trào trong khuôn khổ các hội tham gia của ngành, đoàn thể... Gần đây, thành phố Biên Hòa có tổ chức các giải thành phố, chủ yếu dành cho lực lượng vận động viên phong trào, số vận động viên có đẳng cấp từng đoạt giải cấp thành phố và cấp tỉnh chưa nhiều.

Môn cầu lông phát triển mạnh trong ngành giáo dục, y tế, bưu điện; gần đây nhiều câu lạc bộ cầu lông hình thành, cho thấy phong trào đang phát triển nhưng ngành thể thao chưa có hệ thống đào tạo vận động viên có đẳng cấp cao để lập thành tích ở giải quốc gia.

Cầu lông là một trong những môn thể thao được chú trọng để phổ cập trong trường học, hỗ trợ cho chương trình rèn luyện thể chất trong nhà trường nhưng việc triển khai còn chậm. Trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng, môn cầu lông vẫn chưa được đưa vào chương trình thi đấu cấp cơ sở.

Comments