4.4. Đánh giá chung

IV.4.1. Qua hơn hai thập kỷ xây dựng và phát triển, sự nghiệp giáo dục - đào tạo tỉnh Đồng Nai đã gắn bó chặt chẽ với công cuộc cải tạo, xây dựng và đổi mới kinh tế - xã hội theo định hướng XHCN do Đảng lãnh đạo. Mặc dù gặp không ít khó khăn, phức tạp và còn nhiều mặt yếu kém chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới mạnh mẽ kinh tế - xã hội theo nghị quyết của Tỉnh đảng bộ, song nhìn chung sự nghiệp giáo dục - đào tạo đã trưởng thành vượt bậc cả về qui mô và chất lượng đào tạo. Số người được học tăng gấp 2 lần. Bình quân 3,6 người dân có 1 người đi học. Mặt bằng dân trí của tỉnh đã được nâng lên đáng kể. 99,4% số xã phường hoàn thành XMC và phổ cập tiểu học. 678.356 học sinh tốt nghiệp tiểu học; 237.839 học sinh tốt nghiệp THCS; 73.242 học sinh tốt nghiệp THPT, trên 20.000 người trong đó có một số lớn cán bộ chủ chốt đã tốt nghiệp BTVH cấp II và III. Nhiều học sinh giỏi đã được phát hiện và bồi dưỡng thành những nhân tài cho đất nước. Từ năm học 1978 - 1979 đến năm học 1997 - 1998 đã có 321 học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và hàng trăm học sinh đoạt huy chương vàng, bạc, đồng trong các kỳ thi thể thao, văn nghệ học sinh toàn quốc và khu vực. Các trường chuyên nghiệp - dạy nghề của tỉnh và TW đóng trên địa bàn tỉnh đã góp phần đào tạo cho tỉnh hàng chục ngàn cán bộ khoa học, kỹ thuật và công nhân có tay nghề cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt, đã đào tạo trên 8.000 giáo viên từ mầm non đến PTTH phục vụ cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh.

Sự trưởng thành của ngành giáo dục - đào tạo và thành tích phấn đấu của các đơn vị trường học, các thầy cô giáo đã được Nhà nước và các cấp chính quyền ghi nhận và tôn vinh: ngành được Chủ tịch Nước tặng thưởng 2 huân chương lao động hạng II và hạng III; 2 trường được tặng huân chương lao động hạng II và 10 trường học được tặng huân chương lao động hạng III; 5 nhà giáo được tặng huân chương lao động hạng III; 38 cán bộ, giáo viên được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quí “Nhà giáo ưu tú”; 2.405 nhà giáo được tặng huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục”; 4 đơn vị trường học được tặng cờ của Chính phủ; 105 đơn vị trường học và cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hàng ngàn đơn vị và cá nhân được Bộ GD - ĐT và UBND tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen.

IV.4.2. Trong suốt chặng đường 23 năm xây dựng và phát triển, sự nghiệp GD - ĐT của tỉnh Đồng Nai luôn luôn được sự chỉ đạo chặt chẽ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ GD - ĐT đồng thời được sự ủng hộ mạnh mẽ của các ban, ngành, đoàn thể, các cấp ủy, chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân. Giáo dục đã thực sự trở thành sự nghiệp chung của toàn xã hội. Được soi sáng bởi đường lối giáo dục của Đảng, sự nghiệp giáo dục - đào tạo Đồng Nai đang hướng tới thế kỷ XXI với mục tiêu “Xây dựng những con người và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phát huy tiềm năng của dân tộc và con người Việt Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, có tư duy sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi, có tác phong công nghệ, có tính tổ chức và kỹ luật; có sức khỏe, là những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Comments