2.1.3. Báo Thông Tin Thủ Biên

Tháng 5 - 1951, tỉnh Thủ Biên thành lập trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Thủ Dầu Một và Biên Hòa. Ty thông tin tuyên truyền Biên Hòa thành Ty thông tin tuyên truyền Thủ Biên do Hoàng Tam Kỳ làm Trưởng ty, Trịnh Văn Kính, Huỳnh Công Thân làm Phó ty. Ty đảm nhận công tác thông tin tuyên truyền trong tỉnh, có bộ phận ấn loát riêng, có đội văn công và thực chất đảm nhiệm vai trò Ban biên tập báo Thông tin Thủ Biên (từ tờ Thông tin Biên Hòa chuyển thành). Đến cuối năm 1951, đồng chí Hoàng Tam Kỳ chuyển về đội vũ trang tuyên truyền thị xã Biên Hòa, đồng chí Tô Văn Của thay thế làm Trưởng Ty. Cuối năm 1952, sau khi học xong lớp Trường Chinh khóa 2 ở Đồng Tháp, đồng chí Lê Đình Nhơn (Chín Lê) về làm Trưởng ban tuyên huấn kiêm Trưởng ty thông tin tuyên truyền và phụ trách tờ Thông tin Thủ Biên.

Nhà in Ty thông tin tuyên truyền Thủ Biên được tăng cường thêm cán bộ và tiệm ấn loát gồm một máy in typo pédal với 200 kg chữ chì. Nhà in đóng tại Suối Đĩa do đồng chí Nguyễn Đình Thu phụ trách.

Tờ báo Thông tin Thủ Biên là cơ quan chiến đấu của Đảng bộ và quân dân tỉnh Thủ Biên. Báo có khổ in 30 x 40 cm, 3 ngày ra một số, số lượng 500 - 600 tờ với 4 trang. Nội dung báo có xã luận, tin tức trong tỉnh, trong nước, quốc tế, văn nghệ...

Từ cuối năm 1951 đến đầu năm 1953, do nhiều nguyên nhân, nhất là sau cơn bão lụt Nhâm Thìn 1952, tỉnh Thủ Biên gặp rất nhiều khó khăn cả về vũ khí, lương thực và các loại văn phòng phẩm như giấy, mực in... Trước khó khăn đó, theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ban tuyên huấn, tờ Thông tin Thủ Biên đổi măng - sét (manchette) thành báo Thủ Biên, giảm bớt cả số lượng, khổ báo và trang in. Báo thu gom lại chỉ còn khổ nhỏ như quyển tập 100 trang, 3 ngày ra một số, chỉ có 2 trang, số lượng in từ 400 - 500 tờ. Việc giảm số lượng, khuôn khổ báo để đảm bảo báo có thể ra đều kỳ.

Song song với tờ Thủ Biên, tập san Xây dựng, cơ quan của Đảng bộ Thủ Biên, vẫn ra hàng tháng, gồm các bài viết mang tính chất lý luận, tổng kết các vấn đề về công tác Đảng, công tác quần chúng; các kinh nghiệm qua thực tiễn kháng chiến, kiến quốc...

Từ cuối năm 1951, để đáp ứng nhiệm vụ xây dựng phong trào và cơ sở vùng tạm chiếm (thực hiện phương châm công tác 3 vùng), Tỉnh ủy Thủ Biên thành lập các đội vũ trang tuyên truyền Xuân Lộc, Trảng Bom, thị xã Biên Hòa (thị xã chia làm 5 đội). Các đoàn vừa thực hiện diệt tề trừ gian, vừa tuyên truyền xây dựng cơ sở thông qua việc phát hành báo Thủ Biên trong các vùng tạm chiếm. Báo Thủ Biên đã góp phần tuyên truyền đường lối kháng chiến, cổ vũ, củng cố lòng tin cho nhân dân cả vùng căn cứ giải phóng và vùng tạm chiếm.

Từ cuối năm 1953, báo Thủ Biên tập trung tuyên truyền, phản ánh chiến thắng của bộ đội ta trong chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954 do Trung ương lãnh đạo. Tin thắng trận ở các chiến dịch Hạ Lào, Tây nguyên, Hòa Bình, Điện Biên Phủ mang đến cho quân dân trong tỉnh một niềm tin chiến thắng.

Báo Thủ Biên đã đưa tin về Đại hội mừng công ở Đất Cuốc năm 1953, phong trào thi đua sôi nổi trong các đơn vị quân đội, đoàn thể, dân đảng giành Giải thưởng Hồ Chí Minh. Báo cho biết trong phong trào thi đua từ tháng 9 - 1953 đến cuối năm 1953, lực lượng kháng chiến toàn tỉnh đã bổ sung được 308 người. Riêng tiểu đoàn tập trung 303 của tỉnh từ 703 chiến sĩ (đầu năm 1953) tăng lên 741 chiến sĩ (cuối năm 1953). Phối hợp với chiến trường chung, các lực lượng vũ trang trong tỉnh đã tác chiến 544 trận, bắt sống 45 tên địch (có 2 quan tư, 6 quan 2, 3 quan 1), loại khỏi vòng chiến đấu 2.245 tên, phá hủy nhiều xe cơ giới, quân trang, quân dụng của địch...

Báo chí Biên Hòa Đồng Nai trong kháng chiến chống Pháp đã đi từ không đến có, từ kỹ thuật thô sơ như in xu xoa, stencil, in khuôn gỗ tiến lên in chữ chì... Đội ngũ làm báo không chuyên nhưng nhiệt tình, báo ra không thường kỳ, khổ báo lại thường thay đổi do khó khăn về phương tiện làm báo. Thế nhưng báo Biên Hòa đã làm được nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào trong cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng vì độc lập dân tộc.

Comments