1. Từ kinh nghiệm dân gian đến y học cổ truyền

Quá trình hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai cũng chính là quá trình giao lưu hội nhập những quan niệm và kinh nghiệm dân gian trong phòng và trị bệnh. Từ buổi đầu khai phá, người dân phải đối mặt với thú dữ, rừng rậm, dịch bệnh và sau đó là những cuộc chiến tranh. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, người dân đã biết "tự cứu" bằng những phương pháp phòng bệnh dân gian, bằng những bài thuốc, vị thuốc đơn giản, truyền cho nhau từ nhiều nguồn, qua nhiều đời. Trong hành trang của cư dân Biên Hòa - Đồng Nai thời mở đất có bài học "phòng bệnh hơn chữa bệnh” của cha ông từ mấy nghìn năm trước, có kinh nghiệm dùng thức ăn làm vị thuốc của những cộng đồng dân tộc anh em cùng hội nhập trên mảnh đất này.


Comments