3.2. Phòng chống dịch bệnh

Sau 1975, các dịch bệnh sốt xuất huyết, dịch tả, dịch hạch xảy ra liên tiếp và diện rộng - tử vong cao, trong đó dịch tả năm 1976 có 755 người mắc bệnh. Dịch hạch xảy ra trong 3 năm liên tục với số người mắc là 431, trong đó tử vong 18 (1977). Sốt xuất huyết có 585 người và 71 tử vong v.v...

        Trong hơn 20 năm từ 1975 - 1997, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng UBND tỉnh đã chỉ đạo và đầu tư cho ngành y tế để phát động các phong trào vệ sinh công cộng, phát triển thêm các công trình vệ sinh, tích cực chủ động thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng. Do đó tỷ lệ trẻ trong diện được uống và tiêm vac - xin đủ 6 loại ngày càng tăng nhanh, nhất là từ 1993 đến nay luôn đạt trên 96%, góp phần giảm tỷ lệ mắc các bệnh lây, khống chế và từng bước đẩy lùi, đến nay một số bệnh có khả năng thanh toán. Năm 1976 toàn tỉnh có 755 người mắc dịch tả, năm 1996 con số này chỉ còn 1 và năm 1997 không có ca dịch tả nào trên địa bàn toàn tỉnh. Bệnh thương hàn năm 1976 có 569 người mắc, đến năm 1997 còn 90 người mắc. Bệnh ho gà giảm trên 1.000 lần (2.808/2), bệnh sởi giảm 50 lần (107/2), bệnh viêm màng nảo giảm 6,7 lần (135/20), bệnh bại liệt giảm từ 90 người xuống còn 2 người/năm. Riêng bệnh sốt rét có diễn biến khá phức tạp, dịch sốt rét tăng mạnh trong những năm 1989 - 1991, thời gian trên địa bàn Đồng Nai đang xây dựng công trình thủy điện Trị An. Năm 1991, số người mắc sốt rét trong địa bàn toàn tỉnh khá cao 43995. Với quyết tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền và sự đầu tư của Trung ương, của tỉnh, ngành y tế Đồng Nai đã kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi dịch sốt rét trong 3 năm gần đây. Mạng lưới phòng chống sốt rét được củng cố và phát triển vững chắc từ tỉnh đến cơ sở, nhất là các xã trọng điểm. Số người được bảo vệ tăng 8 lần so với năm 1976 (421.204/53.058), tỷ lệ ký sinh trùng sốt rét giảm từ 19% xuống 4,38% trong năm 1995, số người chết do sốt rét giảm 50 lần so với năm 1976 (200/4). Mạng lưới phòng chống lao và bệnh da liễu được mở rộng so với những năm 1976 - 1985, tỉ lệ khám, phát hiện, thu dung điều trị ngày càng tăng. Gần đây, việc triển khai thực hiện các chương trình phòng chống các rối loạn do thiếu iode và phòng chống HIV/AIDS đã đạt được kết quả tốt. Ngành y tế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục qua các phương tiện truyền thông đại chúng và tại các cơ sở y tế. Theo một khảo sát của Sở y tế Đồng Nai, hiện nay trên 95% người dân Đồng Nai có hiểu biết cơ bản và chủ động phòng HIV/AIDS cùng các bệnh dịch khác và tích cực tham gia vào các chương trình y tế cộng đồng. Qua điều tra thăm dò ở một huyện, kết quả cho thấy có trên 84% người sử dụng muối iode.

        Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, vệ sinh học đường, vệ sinh lao động được thực hiện thường xuyên. Qua các đợt thanh kiểm tra, đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm các quy định về vệ sinh, góp phần không nhỏ vào công tác phòng chống dịch bệnh.

Comments