3.3. Bảo vệ bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình

20 năm qua công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình đã có những bước đi chắc chắn, phát triển nhanh và khá toàn diện nhất là từ năm 1986 đến nay. Năm 1976 toàn tỉnh chỉ có 165 người đặt vòng, đến năm 1996 đã có 30.165 người/năm. Việc sử dụng các phương pháp tránh thai hiện đại được tuyên truyền phổ biến mạnh mẽ dưới nhiều hình thức nên được sự hưởng ứng ngày càng nhiều: Số liệu thống kê cho thấy so với năm 1976, số người triệt sản tăng trên 30 lần (3.934/125), điều trị phụ khoa tăng 30 lần (35.800/1.200). Tỷ lệ chết sơ sinh giảm từ 2,2% xuống 0,4% trong năm 1996, sản phụ chết do sinh giảm 25 lần so với năm 1976 (1/25).

        Các chương trình vì sức khỏe trẻ em như chống tiêu chảy - loại trừ uốn ván sơ sinh - chống thiếu hụt vitamin A và ARI được thực hiện tốt và đồng bộ, góp phần tích cực vào việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trẻ em

Comments