3.5. Đào tạo đội ngũ

Để phục vụ cho việc kiện toàn hệ thống y tế trong tỉnh, ngay từ những năm đầu sau giải phóng, tỉnh đã thành lập Trường sơ cấp y tế tại thị trấn Xuân Lộc huyện Long Khánh và sau đó thành lập trường Trung học y tế tại xã Hố Nai 2 huyện Thống Nhất. Đến 1987, Sở y tế Đồng Nai đã sáp nhập 2 trường này hình thành trường Trung học y tế Đồng Nai với 4 chuyên khoa vừa đào tạo dài hạn để đáp ứng lâu dài vừa bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho số cán bộ, nhân viên trong ngành phục vụ trước mắt.

        Qua 20 năm đã đào tạo: 3872 cán bộ y tế các loại. Trong đó: Y sĩ: 1972, y tá trung học: 540, nha sĩ trung học: 309, y tá sơ học: 80, nữ hộ sinh: 109, dược tá: 814, y học dân tộc: 47, chuyên khoa sốt rét: 46.

        Bên cạnh công tác đào tạo bồi dưỡng chính ngạch, những năm qua, trường Trung học y tế Đồng Nai còn tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giám sát quản lý các chương trình y tế cộng đồng cho cán bộ y tế phường xã, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên xoa bóp...

        Hàng năm, ngành y tế đã bố trí hàng trăm cán bộ tiếp tục được bồi dưỡng chuyên sâu ở các trung tâm lớn của Bộ và của nước ngoài.

Comments