3.6. Hoạt động sản xuất kinh doanh tân dược

Năm 1975, những cán bộ từng làm công tác dược chính trong đội ngũ quân dân y tỉnh Biên Hòa được ngành y tế tập hợp để xây dựng một đơn vị sản xuất thuốc tân dược phục vụ cho nhu cầu chữa bệnh trong tỉnh. Năm 1977, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định cho phép ngành y tế Đồng Nai thành lập Xí nghiệp Dược phẩm Đồng Nai. Xí nghiệp dược phẩm bước đầu hình thành với 35 cán bộ, sản xuất 11 mặt hàng, chủ yếu viên nang, thuốc uống thông thường. Những năm 80, mặt hàng Donaberine của xí nghiệp nổi tiếng trên thị trường, đặc biệt tiêu thụ ở nhiều tỉnh miền Tây Nam bộ. Khi chuyển sang cơ chế thị trường, công tác sản xuất và lưu thông phân phối thuốc bước đầu đã gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều lần nhập tách và rút kinh nghiệm về những thất bại trong công tác xuất nhập khẩu và kinh doanh thuốc tân dược, đến năm 1990, UBND tỉnh ra quyết định thành lập Công ty dược phẩm Đồng Nai trên cơ sở sáp nhập các đơn vị trực thuộc với tên giao dịch là Donafarm. Donafarm đã tập hợp được đội ngũ cán bộ trẻ năng động và tìm ra những hướng đi thích hợp, từng bước phát triển vững trong cơ chế thị trường.

        Đến nay Công ty dược phẩm Đồng Nai Donafarm được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, sản xuất trên 40 mặt hàng, đảm bảo chất lượng, mẫu mã hợp thị hiếu, đủ sức cạnh tranh thị trường. Tổng trị giá sản xuất bình quân 5 tỷ đồng/ năm. Mạng lưới bán thuốc ngày càng phát triển vững chắc, phân bố rộng khắp từ tỉnh đến tận cơ sở, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ, đủ thuốc phòng và chữa bệnh cho nhân dân.

Comments