DANH SÁCH THẦY THUỐC ƯU TÚ Ở ĐỒNG NAI

DANH SÁCH THẦY THUỐC ƯU TÚ Ở ĐỒNG NAI:

1. Phạm Quang Huy - Trưởng khoa HSCC Bệnh viện khu vực Thống Nhất

2. Tống Văn Hữu - Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất

3. Trần Thị Hiệp - Trưởng phòng kế hoạch Trung tâm nhi đồng Đồng Nai

4. Dương Thị Mùi - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

5. Nguyễn Thị Nê - Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

6. Nguyễn Thị Ngọc - Giám đốc Trung tâm Bảo vệ bà mẹ trẻ em.

7. Phạm Xuân Tứ - Trưởng phòng KHTH Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

8. Cao Xuân Thanh Phương -  Trung tâm Nhi đồng Đồng Nai

9. Trương Minh Trung - Giám đốc Sở y tế Đồng Nai

10. Dương Văn Hải - nguyên Giám đốc Sở y tế Đồng Nai

11. Nguyễn Kim Bôn - nguyên Phó Giám đốc Sở y tế Đồng Nai

12. Vũ Thị Kim Các - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm nhi đồng Đồng Nai

 

CÁC GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI TỪ SAU 1975 ĐẾN NAY:

1975 - 1979: BS. LÊ ĐỨC ĐÔNG

1979 - 1995: BS. DƯƠNG VĂN HẢI

1995 đến nay: BS. TRƯƠNG MINH TRUNG

Comments