4.4. Văn hóa nghệ thuật

Trước đây một số huyền thoại, cổ tích Stiêng được sưu tầm, viết thành sách tiếng Việt và tiếng Pháp. Nhưng hiện nay số người Stiêng nhớ các truyện của dân tộc mình không nhiều. Các bài cúng lễ bị quên dần, nhất là trong cộng đồng người Stiêng theo đạo Tin Lành.

Nhạc cụ của người Stiêng có bộ chiêng đánh trong các dịp cúng lễ, múa hát. Ngoài ra họ có cây đàn đinh đut bằng lồ ô dài khoảng 50 cm, tước 6 sợi cật bên ngoài, các sợi này căng lên nhờ hai con ngựa tre nhỏ ở đầu các sợi dây. Người ta dùng phần mềm của đầu ngón tay bật các sợi dây để tạo nên các âm thanh khác nhau, dùng đệm khi ca hát. Đàn đinh đut có âm thanh rất nhỏ, chỉ dùng cho cá nhân hoặc nhóm nhỏ vài ba người.

Từ ngày giải phóng tới nay, người Stiêng ở Đồng Nai đã định canh định cư, cuộc sống đã có nhiều thay đổi: trẻ em đi học nhiều, mặt bằng dân trí nâng cao từng bước, đời sống vật chất cải thiện dần, bà con có ý thức tiết kiệm hơn xưa... Đó là những tiến bộ đáng mừng trong quá trình hòa nhập của đồng bào với cộng đồng các dân tộc anh em khác đang cùng nhau chung sống thuận hòa.

Comments