5.4. Văn hóa nghệ thuật

Người Kơho xưa kia có bộ nhạc cụ khá phong phú: đàn tre (cing kơ diês đọc chinh kơ tiêx), sáo hai lỗ (am pre), kèn bầu (buât), kèn môi (tồng), kèn lúa (kơ woao)... Bộ chiêng chỉ đánh trong các lễ hội cưới xin.

Về vốn văn nghệ, người Kơho có nhiều điệu hát: hát giao duyên (đơs crih woar giữa đôi nam nữ hay đôi người già), kể luật tục (đơs crih jal jơ nau jiao), kể chuyện xưa (jal jơ nau jiao), hát ru con (crih bơ điay kòn), hát lúc ân ái (đam bơ in)...

Nhiều vốn quí đang mai một dần, may ra chỉ một số ít cụ già Kơho nhớ lại ít nhiều mà thôi.

Là một cộng đồng dân tộc không đông song ngày nay người Kơho ở Đồng Nai từng bước đi lên, cố gắng xây dựng cuộc sống mới đẩy lùi nghèo nàn lạc hậu.

Comments