8.1. Nguồn gốc, dân số và phân bố

Theo ý kiến các nhà nghiên cứu và căn cứ nhiều tài liệu khoa học khác nhau, ngày nay người ta nhận định tương đối thống nhất: người Mường và người Việt là cư dân bản địa Việt Nam; tổ tiên người Mường và người Việt là người Lạc Việt, chủ nhân nền văn hóa Đông Sơn nói riêng, nền văn minh sông Hồng nói chung.

Người Mường cư trú thành vệt dài từ các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Ninh Bình tới Thanh Hóa, nhưng tập trung đông nhất ở tỉnh Hòa Bình.

Danh từ Mường thực ra để chỉ một địa phương, một vùng, một khu vực qui mô rộng hẹp khác nhau (như: Mường Bi, Mường Vang, Mường Thàng, Mường Động, Mường Ống là các mường nổi tiếng của đồng bào). Nay danh từ này trở thành tên gọi chính thức của một dân tộc ít người. Bà con còn tự gọi là: Mol, Muan... có nghĩa là người.

Về phương diện nhân chủng, người Mường thuộc dòng Nam Á, tiểu chủng Môngôlôit phương Nam, nhóm Việt - Mường.

Đồng bào Mường từ miền Bắc di cư tới Đồng Nai (lúc đó là tỉnh Long Khánh) từ sau hiệp đinh Genève tháng 7 - 1954, được đưa về định cư tại ấp Ân Lập, xã Bình Hòa (nay là xã Phú Túc, huyện Định Quán). Quê hương bà con ở hai tỉnh Hòa Bình và Phú Thọ.

Năm 1996, tổng số người Mường ở toàn tỉnh Đồng Nai là 2.673 (có 1340 nữ), trong đó huyện Định Quán đông nhất, 2.016 nhân khẩu; xã Phú Túc tập trung tới 1.328 nhân khẩu (ở ba ấp Tân Lập, Bình Hòa, Cầu Ván). Số còn lại ở rải rác các huyện: Xuân Lộc 306 người, Tân Phú 138, Vĩnh Cửu 75, Thống Nhất 68...

Comments