11. Địa bàn huyện Cần Giờ trước đây có thuộc tỉnh Đồng Nai không

Địa bàn huyện Cần Giờ từ năm 1954–1975 có nhiều biến đổi trong các đơn vị hành chính của chính quyền Sài Gòn cũng như sự phân chia chiến trường về phía cch mạng.

Huyện Duyên Hải thành lập ngày 5-1-1968. Lúc ấy, huyện gồm 12 xã: Cần Thạnh, Đồng Hoà, Long Sơn, Long Thạnh, Phú Hữu, Phước Khánh, Tân Thạnh, Thạnh An, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Lý Nhơn và Bình Khánh.

Từ khi tỉnh Đồng Nai thành lập năm 1975, Cần Giờ thuộc huyện Duyên Hải, trực thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai (gồm các xã An Thới Đông, Bình Khánh, Cần Thạnh, Long Hoà, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, Tân An).

          Ngày 29-12-1978, Quốc hội nước Cộng hoà X hội Chủ nghĩa Việt Nam ra quyết định sáp nhập huyện Duyên Hải của tỉnh Đồng Nai vào địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 18-12-1991, huyện Duyên Hải được đổi thành huyện Cần Giờ.

Comments