49. Huyện Nhơn Trạch

Huyện Nhơn Trạch nằm ở phía tây nam tỉnh Đồng Nai. Huyện được thành lập năm 1994 trên cơ sở tách ra từ huyện Long Thành cũ. Đại giới của Nhơn Trạch: phía bắc, đông bắc giáp huyện Long Thành, phía tây, tây bắc giáp quận 2 và quận 9 (TP. Hồ Chí Minh), phía nam và phía tây giáp huyện Nhà Bè (TP.Hồ Chí Minh), phía đông và đông nam giáp huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Huyện có 12 xã: Phước Thiền, Hiệp Phước, Phú Hội, Long Tân, Phú Thạnh, Đại Phước, Phú Hữu, Phú Đông, Phước Khánh, Vĩnh Thanh, Long Thọ, Phước An.

Tổng diện tích tự nhiên 410,89 km2, chiếm 7% diện tích tự nhiên của Đồng Nai. Dân số 121.266 người (theo số liệu năm 2005) chiếm 5,5% dân số Đồng Nai, mật độ dân số trung bình 295,13 người/km2. Huyện Nhơn Trạch có các tuyến giao thông thủy bộ huyết mạch của vùng và là cửa ngõ tương lai vào TP Hồ Chí Minh nên Nhơn Trạch có lợi thế to lớn về phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch.

Huyện Nhơn Trạch hiện nay là tổng Thành Tuy Hạ xưa thuộc tổng rồi huyện Long Thành. Tổng Thành Tuy Hạ được chia ra từ tổng Thanh Tuy (1836). Năm 1878, tổng Thành Tuy Hạ có 11 làng gồm: An Phú, Long Hiệu, Lương Thiện, Mỹ Hội, Phú Mỹ, Phước An, Phước Khánh, Phước Thạnh, Phước Lương, Phước Tý, Tân Tường. Năm 1901, tổng Thành Tuy Hạ có tăng lên một số làng xã. Một số tên mới các làng xã tăng thêm là: Tân Lương, Mỹ Khoan, An Phú, Bình Quới, Long Điền, Phước Kiển, Phước Lai, Phước Long.

Ngày 9 tháng 9 năm 1960, chính quyền Sài Gòn thành lập huyện Nhơn Trạch theo Nghị định số 858 – NV trên cơ sở tách 13 xã ven tỉnh lộ 17 và 19 của  huyện Long Thành tỉnh Biên Hòa.

Về phía chính quyền cách mạng, huyện Nhơn Trạch có nhiều lần tách nhập. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, địa bàn Nhơn Trạch thuộc huyện Long Thành có một thời gian thuộc tỉnh Bà Chợ (tỉnh Bà Rịa và Chợ Lớn sáp nhập lại từ năm 1951 đến 1954). Sau này trực thuộc tỉnh Biên Hòa, tỉnh Bà Biên, phân khu 4, phân khu Bà Rịa – Long Khánh, tỉnh Biên Hòa nông thôn trong từng thời điểm phân chia chiến trường phù hợp với phong trào đấu tranh. Năm 1976, huyện Nhơn Trạch và Long Thành sáp nhậpthành huyện Long Thành, tồn tại đến năm 1994 thì chia tách lại.

Nhơn Trạch có 8 khu công nghiệp được Chính phủ phê duyệt: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, Khu công nghiệp Dệt May (Nhơn Trạch 5), Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 - Lộc Khang. Đã quy hoạch Khu công nghiệp Ông Kèo diện tích 800 héc ta. Tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Phú Thạnh-Vĩnh Thanh với diện tích 81,6 héc ta.

Comments