53. Huyện Trảng Bom

Huyện Trảng Bom được thành lập từ tháng 1 năm 2004, trên cơ sở chia tách từ huyện Thống Nhất theo Nghị định số 97/2003/NĐ – CP ngày 21/8/2003 của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

          Địa giới hành chánh huyện Trảng Bom được xác định: phía bắc giáp huyện Vĩnh Cửu, phía nam giáp huyện Long Thành, phía đông huyện Thống Nhất và phía tây giáp thành phố Biên Hoà. Các đơn vị hành chánh cấp thị trấn, xã trực thuộc gồm: thị trấn Trảng Bom, xã Hố Nai 3, xã Bắc Sơn, xã Bình Minh, xã Quảng Tiến, xã Sông Trầu, xã Tây Hoà, xã Đông Hoà, xã Trung Hoà, xã Hưng Thịnh, xã Sông Thao, xã Bàu Hàm, xã Giang Điền, xã An Viễn, xã Cây Gáo, xã Đồi 61, xã Thanh Bình.

Tổng diện tích tự nhiên 326,14 km2, chiếm 5,5 % diện tích tự nhiên của Đồng Nai. Tỉnh. Dân số theo thống kê năm 2005 là : 192.410 người. Trên địa bàn Trảng Bom có 12 dân tộc sinh sống, trong đó người Kinh chiếm đa số với tỉ lệ 84,3% dân số, các dân tộc còn lại chiếm tỉ lệ 15,7%.

Comments