54. Huyện Vĩnh Cửu

Huyện Vĩnh Cửu ở phía tây bắc tỉnh Đồng Nai. phía bắc giáp huyện Đồng Phú và Bù Đăng tỉnh Bình Phước, phía nam giáp thành phố Biên Hòa và huyện Thống Nhất, phía đông giáp huyện Định Quán và Thống Nhất, phía tây giáp huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương. Huyện có 12 đơn vị hành chính gồm: thị trấn Vĩnh An và các xã Trị An, Thiện Tân, Bình Hòa, Tân Bình, Tân An, Bình Lợi, Thạnh Phú, Vĩnh Tân, Phú Lý, Mã Đà, Hiếu Liêm.

Tổng diện tích tự nhiên 1091,99 km2, chiếm 18,52% diện tích tự nhiên Đồng Nai. Dân số đến  năm 2005 là 108.476 người. Trên địa bàn huyện có nhiều thành phần dân tộc sinh sống. Chiếm số lượng nhiều nhất là người Việt, kế đến là người Hoa, Nùng, Chơro, Stiêng, Mạ…

          Từ sau năm 1975, huyện Vĩnh Cửu có những mốc thay đổi: huyện Vĩnh Cửu gồm 13 xã (1976 -  1985), thị xã Vĩnh An gồm 2 phường và 8 xã (1985 - 1994); huyện Vĩnh Cửu  (1994  nay) theo Nghị định 109/ CP ngày 29/8/1994.

Comments