77. Núi Chứa Chan

Núi Chứa Chan thuộc địa phận huyện Xuân Lộc, có độ cao khoảng 837 so với mặt biển. Núi có vị trí địa lý: Phía Bắc giáp xã Xuân Thành; phía nam giáp xã Suối Cát; phía Đông giáp thị trấn Gia Ray; phía Tây giáp xã Xuân Thọ, chiếm diện tích khoảng 1.400ha.

Đây là ngọn núi cao thứ nhì ở miền Đông Nam Bộ, sau núi Bà Đen của Tây Ninh (986m), thuộc địa hình đá hoa cương trồi, phân bố rải rác ở Đông Nam Bộ. Đầu thế kỷ 20, nhà cầm quyền Pháp đặt tên quận Núi Chứa Chan ở địa điểm thị trấn Gia Ray hiện nay, sau đó dời vào Võ Đắc, đổi thành quận Võ Đắc.

Trong bài viết Nguồn gốc và ý nghĩa một số địa danh ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Lê Trung Hoa lý giải về địa danh Chứa Chan như sau: Trong tiếng Chăm, từ chỉ núi là chơk và núi non là Chơk Chăn. Người Chăm cũng dùng một từ của tiếng Gia Rai và tiếng Êđê là Chư và gọi núi Chứa Chan là Chư Chan. Trong Sổ tay địa danh Việt Nam (NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002), Đinh Xuân Vịnh ghi: Chử Chân (hoặc Chứa Chan): còn gọi là núi Gia Ray. Có lẽ Chử Chân là biến thể của Chư Chan. Chan (hay Chăn, Chân) trong tiếng Chăm hiện đại đã mất nghĩa, có thể vốn là tên người, tên cây hoặc tên thú. Theo suy luận của tác giả bài viết trên, địa danh Chứa Chan bắt nguồn từ từ tổ Chư Chan của tiếng Chăm theo con đường tạm gọi là“mượn âm”.Người Chơro ở Bảo Chánh (huyện Xuân Lộc) gọi núi Chứa Chan là Gung Char với nghĩa là “núi Lớn”.

Comments