17. Phường Hòa Bình

Phường Hòa Bình nằm về phía Nam thành phố Biên Hoà, có diện tích 54,34 héc ta. Dân số toàn phường khoảng 9.574 người. Vị trí địa lý được xác định: Phía Đông giáp phường Thanh Bình, phía Tây giáp phường Bửu Long, phía Nam giáp sông Đông Nai, phía B8ác giáp phường Quang Vình.

Phường Hòa Bình được thành lập năm1976, trên cơ sở của một phần của xã Bình Trước, quận Đức Tu, tỉnh Biên Hòa trước năm 1975 (quận Đức Tu  nguyên là quận Châu Thành, được đổi tên vào năm 1963). Phường Hòa Bình được chia thành 5 khu phố.

Theo sách Gia Định thành thông chí của Trịnh Hòai Đức (1820), địa bàn phường Hòa Bình thuộc thôn Tân Lân, tổng Phước Vinh, huyện Phước Chánh, phủ Phước Long. Tư liệu Địa bạ Nam kỳ (1836) cho biết thôn Tân Lân thuộc tổng Phước Vinh Thượng, huyện Phước Chánh, tỉnh Biên Hoà. Cuối thế kỷ XIX, Tân Lân là ấp thuộc xã Bình Trước, tổng Phước Vĩnh Thượng.

Trước năm 1975, Tân Lân thuộc Bình Trước quận Châu Thành – sau quận Đức Tu (năm 1963).

 Về phía chính quyền cách mạng, thời kỳ  kháng chiến chống Pháp (1945-1954), địa bàn phường Hoà Bình thuộc làng Bình Trước quận Châu Thành, từ năm 1948 thuộc thị xã Biên Hòa. Năm 1976, xã Bình Trước tách ra làm nhiều phường trong đó có phường Hòa Bình trực thuộc thành phố Biên Hòa.

Trên địa bàn phường Hòa Bình có nhiều cơ sở tín ngưỡng của những thế hệ cư dân từ thuở  khai phá cho đến nay. Một số cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn phường Hoà Bình: Chùa Bửu Sơn, chùa Bửu Thành, Thánh thất Cao đài Tân Thành, Đình Tân Lân, miếu Ngũ Hành, Miếu Thổ thần.

Trong đó, có di tích đình Tân Lân – nơi thờ tướng quân Trần Thượng Xuyên được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1991. Chùa Bửu Sơn (còn có tên gọi khác là chùa Phật bốn tay) là một trong những chùa được xây dựng khá sớm của Phật giáo ở Biên Hoà, hiện có lưu giữ một tượng cổ bằng  đá khá độc đáo.

Hệ thống trường học trên đại bàn phường Hoà bình có: Mần non Hoà Bình, Tiểu học Nguyễn Khắc Hiếu, Trường Dạy nghề Tân Hoà.

Comments