19. Phường Long Bình

Phường Long Bình  được thành lập năm 1994, trên cơ sở tách từ phường Tam Hòa (thành phố Biên Hòa) và xã Phước Tân (huyện Long Thành). Tổng diện tích tự nhiên của phường Long bình là 3.500,36 héc ta. Dân số của phường Long Bình khoảng 86.976 người. Có 09 thành phần dân tộc cùng sinh sống; trong đó, người Kinh chiếm số lượng nhiều nhất, kế đến là người  Tày, Hoa, Nùng, Mường, Thái, Sán Dìu, Thổ, Chăm. Đây là phường có diện tích lớn nhất, đông dân số nhất của thành phố Biên Hòa.

Vị trí địa lý phường Long Bình xác định như sau: Phía Đông giáp xã Phước Tân (Biên Hoà), xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom), phía Tây giáp phường Tam Hòa, phường Tân Hiệp, phường An Bình, phường Bình Đa, phía Nam giáp phường Long Bình Tân, xã Phước Tân, phía Bắc giáp các phường Tân Hòa, phường Tân Biên, xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) Toàn phường chia làm 09 khu phố.

Cuối thế kỷ XIX, địa bàn phường Long Bình vốn thuộc làng Vĩnh Cửu, tổng Phước Vĩnh Thượng, tỉnh Biên Hoà. Từ năm 1939, địa bàn này thuộc làng Tam Hiệp. Trước năm 1975, xã Tam Hiệp thuộc quận Châu Thành – sau là quận Đức Tu (năm 1963), tỉnh Biên Hoà. Từ năm 1965, chính quyền Sài Gòn, san ủi địa hình và xây dựng Tổng kho Long Bình – đây là  kho hậu cần lớn nhất của Mỹ - ngụy ở miền Nam Việt Nam.

Về phía chính quyền cách mạng, địa bàn Long Bình thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là khu vực thuộc về xã Tam Hiệp, nằm trong khu vực căn cứ du kích Bình Đa. Trong thời kỳ đầu chống Mỹ, Long Bình là nơi đứng chân của lực lượng vũ trang thị xã Biên Hòa. Phường Long Bình nằm trên trục đường quốc lộ 15 và 51.

Trên địa bàn phường Long Bình có di tích Lăng mộ anh hùng Đoàn Văn Cự và 16 nghĩa quân hy sinh trong thời kỳ chống Pháp xâm lược đầu thế kỷ XX. Di tích này được xếp hạng lịch sử cấp quốc gia năm 1998. Địa bàn Long Bình đã hình thành nhiều khu công nghiệp như Amata, Loteco và các cụm công nghiệp vừa và nhỏ thu hút nguồn nhân công từ các nơi đến làm việc.

Cơ cấu kinh tế của phường phát triển theo hướng công nghiệp, thương mại – dịch vụ. Hệ thống trường học trên địa bàn phường Long Bình gồm: Tiểu học Phan Đình Phùng, Tiểu học Phan Bội Châu, Tiểu học Nguyễn Chí Thanh, Trung học cơ sở Long Bình.

Comments