20. Phường Long Bình Tân

Phường Long Bình Tân được thành lập năm 1994, trên cơ sở của xã Long Bình Tân. Đây là một phường vùng ven, nằm về hướng Nam của thành phố Biên Hòa, cách nội ô thành phố Biên Hòa khoảng 10 km.

Vị trí địa lý của phường Long Bình Tân được xác định: phía Đông giáp xã An Hoà, phía Tây giáp sông Đồng Nai, phía Nam giáp xã An Hoà và sông Đồng Nai, phía Bắc giáp phường phường An Bình, phường Long Bình.

Diện tích toàn phường là 1.144,39 héc ta. Dân số có 45.222 người. Đặc điểm dân số phường Long Bình Tân có nét đặc thù với 23.736 nhân khẩu trong diện thường trú, 21.486 nhân khẩu trong diện tạm trú. Người Kinh chiếm số lượng đông đảo với 45.005 nhân khẩu, tỉ lệ 99,55% tổng dân số toàn phương. Các dân tộc khác gồm người Hoa với 80 nhân khẩu, người Khơ me có 63 nhân khẩu, người Tày có 35 nhân khẩu, người Nùng có 22 nhân khẩu và người Mường có 17 nhân khẩu,

Phường Long Bình Tân được phân chia thành 6 khu phố; gồm Khu phố I,  Khu phố II, Khu phố III,  Khu phố Bình Dương,  Khu phố Long Điềm,  Khu phố Thái Hòa. 

Địa bàn phường Long Bình Tân nguyên là thôn Bình Dương, tổng Long Vĩnh, huyện Long Thành, phủ Phước Long. Tư liệu Địa bạ Nam kỳ (1836) cho biết, thôn Bình Dương thuộc tổng Long Vĩnh Thượng huyện Long Thành, tỉnh Biên Hoà. Từ năm 1901 (Địa chí tỉnh Biên Hoà) địa bàn này có ghi tên làng Long Bình, có lẽ, hai do ấp Long Điềm và Bình Dương hiệp thành, lấy tên đầu của mỗi ấp ghép lại, thuộc tổng Long Vĩnh Thượng.

Về phía chính quyền Sài Gòn, năm 1960, địa bàn Long Bình hợp với xã Tân Bình thành xã Long Bình Tân thuộc quận Châu Thành (sau là quận Đức Tu - 1963), tỉnh Biên Hoà.

Về phía chính quyền cách mạng, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, địa bàn Long Bình nằm trong khu cực căn cứ du kích Bình Đa của quận Châu Thành, Biên Hoà.

Trong thời kỳ chính quyền Sài Gòn xây dựng Tổng kho Long Bình, phần đất của Long Bình nằm gần trọn trong Khu Tổng kho hậu cần. Sau năm 1975, xã Long Bình Tân tồn tại cho đến năm 1994.

Địa bàn phường Long Bình Tân có quốc lộ IA và quốc lộ 51 đi qua. Trên địa bàn có các cơ sở tín ngưỡng; nhà thờ Công giáo Bến Gỗ, (khu phố Thái Hoà), nhà thờ Tân Vinh (khu phố Long Điềm), chùa Long Phú (khu phố Bình Dương), đình thờ Hùng Vương (khu phố Bình Dương). Nhà thờ Bến Gỗ là một trong những cơ sở tôn giáo được xây dựng khá sớm trên vùng Biên Hoà.

Hệ thống trường học trên bàn phường Long Bình Tân có: mần non Long Bình Tân, Tiểu học Long Bình Tân, Trung học cơ sở Long Bình Tân, Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.

Comments