21. Phường Quang Vinh

Phường Quang Vinh thành lập năm 1976, thuộc nội ô thành phố Biê Hoà. Diện tích tự nhiên 109,84 héc ta. Dân số có 18.461 người với 07 dân tộc cộng cư. Trong đó, dân tộc Kinh chiếm số lượng đông đảo với 17.218 người, kết tiếp là Hoa (914 người), Tày (43 người), S’tiêng (12 người), Chăm (10 người), Ê đê (04 người), Cao Lan (03 người).

Vị trí địa lý được xác định: Phía đông giáp phường Trung Dũng, phía Tây giáp phường  Bửu Long, phía Tây Nam giáp phường Hòa Bình (giới hạn bởi đường Cách mạng tháng Tám), phía Bắc giáp phường Tân Phong, Phía Nam và Đông Nam giáp phường Thanh Bình (giới hạn bởi đường Cách mạng tháng 8 và đường Phan Đình Phùng). Toàn phường chia làm 04 khu phố: Khu phố 1, khu phố 2, khu phố 3 và khu phố 4.

Địa bàn phường Quang Vinh vốn là một phần đất của thôn Tân Lân, tổng Phước Vinh, huyện Phước Chánh, phủ Phước Long. Địa danh Tân Lân có từ rất sớm, là địa bàn khai khẩn thuở ban đầu của vùng đất Biên Hoà – Đồng Nai. Sau này, một phần đất của thôn Tân Lân tách thành làng Tân Thành.

Tư liệu Địa bạ Nam kỳ (1836) cho biết thôn Tân Lân thuộc tổng Phước Vinh Thượng, huyện Phước Chánh, tỉnh Biên Hoà. Cuối thế kỷ XIX, Tân Lân là ấp thuộc xã Bình Trước, tổng Phước Vĩnh Thượng. Trước năm 1975, Tân Lân thuộc Bình Trước quận Châu Thành – sau quận Đức Tu (năm 1963), là một trong 5 khu nội ô xã Bình Trước (nay là nôi ô Biên Hoà).

Trên địa bàn phường Quang Vinh có nhiều cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; trong đó có những di tích gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử. Một số cơ sở tín ngưỡng tiêu biểu như: Miễu Bà Ngũ Hành (tương truyền thờ bảy vị tướng tử trận trong cuộc tranh chấp giữa triều nguyễn với cuộc khởi binh của Lê Văn Khôi), chùa Bửu Hưng (tên gọi dân gian là chùa Cô Hồn) - di tích gắn liền với quá trình đấu tranh của tổ chức Hội kín yêu nước Lâm Trung Trại đầu thế kỷ XX, quá trình chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945. Thành Biên Hoà (tên gọi khác là thành Kèn) – vốn là một thành trì quân sự của chúa Nguyễn được xây dựng cách nay trên 150 năm. Đình Bình Thiền – nơi thờ thần Thành hoàng được xây dựng khá sớm.

Cơ cấu kinh tế của phường Quang Vinh phát triển theo hướng thương mại dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Hiện nay, trên địa bàn phường đã hìn thành những trung tâm thương mại lớn như siêu thị Metro (Khu phố 4), siêu thị Vinatex (Khu phố 1). Trục giao thông lớn chạy qua địa bàn phường là đại lộ Nguyễn Ái Quốc (trước có tên gọi là Quốc lộ IK).

Về lĩnh vực giáo dục, phường có các trường: Mần non Quang Vinh, Tiểu học Quang Vinh, Tiểu học Lê Văn Tám và Trung học cơ sở Hùng Vương.

Comments