23. Phường Tam Hiệp

Phường Tam Hiệp thành lập năm 1976. Tổng diện tích tự nhiên 217,69 héc ta, dân số 33.424 người với 08 thành phần dân tộc cộng cư. Trong đó, người Kinh chiếm số lượng đông đảo (33.376 người), Hoa (21 người), Khơ me (10 người), Mường (06 người), Nùng (06 người), Tày (03 người), S’tiêng (01 người), Thổ (01 người).

Vị trí địa lý được xác định: Phía  Đông giáp phường Tam Hòa, phía Tây giáp phường Tân Mai và xã Hiệp Hoà, phía Nam giáp phường Bình Đa, phường An Bình, phía Bắc giáp phường Tân Hiệp. Toàn phường chia làm 09 khu phố theo thứ tự từ 01 đến 09.

Tên gọi Tam Hiệp là địa danh, đơn vị hành chánh cấp xã rất sớm của Biên Hoà, được hình thành trên cơ sở của ba làng: Bình An (Bình Đa, An Hảo), Vĩnh Cửu, Tân Mai từ cuối thập niên 30 (thế kỷ XX). Địa bàn phường Tam Hiệp trước đây thuộc thôn Vĩnh Cửu (tên cũ là thôn Vĩnh An), tổng Phước Vinh, huyện Phước Chánh, phủ Phước Long. Tư liệu Địa bạ Nam kỳ (1836) cho biết, làng Vĩnh An thuộc tổng Phước Vinh Thượng, tỉnh Biên Hoà. Trước năm 1975, Tam Hiệp thuộc quận Châu Thành, thị xã Biên Hoà. Từ năm 1963, Tam Hiệp là quận lỵ của quận Đức Tu, tỉnh Biên Hoà.

Về phía chính quyền cách mạng, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Tam Hiệp thuộc huyện Vĩnh Cửu. Địa bàn Tam Hiệp cùng với Bình Đa là nơi hình thành Trại huấn luyện Du kích (tên gọi Trại du kích Vĩnh Cửu) cũng như chiến khu Bình Đa.

Trên địa bàn phường có nhiều cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo như: chùa Viên Gíac, chùa Từ Tôn, Tịnh xá Quan Âm, nhà thờ Bùi Vĩnh, nhà thờ Bùi Hưng, nhà thờ Xuân Hoà, đền thờ Đoàn Văn Cự. Đền thờ Đoàn Văn Cự là di tích lịch sử cấp quốc gia, được xếp hạng năm 1997. Nơi đây thờ anh hùng kháng Pháp Đoàn Văn Cự - thủ lĩnh Hội kín yêu nước đầu thế kỷ XX.

Phường Tam Hiệp phát triển kinh tế theo cơ cấu dịch vụ thương mại, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Trên địa bàn phường có 02 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài hoạt động mạnh, thu hút nhiều lao động là Công ty VMEP và công ty Bình Tiên (Bitís). Hệ thống trường học trên địa bàn phường Tam Hiệp có: Mần non Tam Hiệp, Tiểu học Tam Hiệp A, Tiểu học Tam Hiệp B, Trung học cơ sở Tam Hiệp, Trung học phổ thông Tam Hiệp.

Comments