24. Phường Tam Hòa

Phường Tam Hòa được thành lập năm 1976, thuộc ngoại ô thành phố Biên Hòa, cửa ngõ phía Đông vào trung tâm thành phố Biên Hòa. Tổng diện tích của phường Tam Hoà là 121,54 héc ta. Dân số toàn phường có 17.851 người với 08 dân tộc sinh sống. Trong đó, dân tộc Kinh chiếm số lượng nhiều nhất, kế đến là Hoa, Nùng, Khơme, Tày, Thái, Thổ, Mường.

           Vị trí địa lý của phường Tam Hoà được xác định: Phía Đông giáp phường Long Bình, (giới hạn bởi xa lộ Hà Nội), phía Tây giáp phường Tam Hiệp, phía Nam giáp phường Bình Đa, Phía Bắc giáp phường Tân Hiệp. Toàn phường chia thành 03 khu phố: Khu phố 1, Khu phố 2, Khu phố 3.

Địa bàn phường Tam Hoà nguyên là một phần đất của thôn Vĩnh An thuộc tổng Phước Vinh, huyện Phước Chánh, phủ Phước Long. Tư liệu Địa bạ Nam kỳ (1836) cho biết, làng Vĩnh An thuộc tổng Phước Vinh Thượng, tỉnh Biên Hoà. Bản đồ Boilloux (năm 1882) có ghi chú phần đất Tam Hoà hiện nay là trảng Bà Hoai (Bà Bao). Trước năm 1975 phường Tam Hòa là 1 ấp thuộc xã Tam Hiệp quận Châu Thành, sau này là quận Đức Tu (năm 1963), tỉnh Biên Hòa.

Năm 1976, phường Tam Hoà bao gồm 02 phần tổng kho quân sự Long Bình và chia thành 6 khu phố. Địa bàn phường Tam Hoà có diện tích rộng, trải dài theo các trục lộ giao thông, hình thành những khu dân cư đông đảo. Năm 1988, 02 khu phố 1, 2 của phường Tam Hoà tách ra để thành lập phường Bình Đa. Đến năm 1994, khu phố 4 của phường Tam Hoà tách ra thành lập phường Tân Hiệp, tách khu phố 5 thành lập phường Long Bình.

          Trên địa bàn phương Tam Hoà có những cơ sở tín ngưỡng tôn giáo: chùa Hoa Quang, nhà thờ Bùi Thái, nhà thờ Bùi Thượng, nhà thờ Bùi Đức, nhà thờ Trinh Vương. Với số lượng nhà thờ khá nhiều, nên có khoảng 85% dân số của phường là tín hữu theo đạo Thiên Chúa giáo. 

Cơ cấu kinh tế của phường Tam Hoà phát triển theo hướng thương mại dịch vụ; đặc biệt sản phẩm sản phẩm hàng hoá chủ yếu là từ tiểu thủ công nghiệp (mây, tre, dệt). Hệ thống trường học của phường Tam Hoà gồm: Mầm non Tam Hoà, Tiểu học Tam Hoa, Trung học cơ sở Tam Hoà, Trung học phổ thông Trấn Biên.

Comments