26. Phường Tân Hiệp

Phường Tân Hiệp được thành lập theo Nghị định số 109/CP của Chính phủ ngày 29 tháng 8 năm 1994, trên cơ sở chia tách từ các phường Tam Hòa, phường Tam Hiệp, phường Tân Tiến, phường Tân Mai và một phần của phường Hố Nai.

Diện tích đất tự nhiên toàn phường là 346,87 hec ta. Dân số khoảng 28.597 người với 06 dân tộc sinh sống. Trong đó, dân tộc Kinh chiếm số lượng đông đảo, kế đến là người Tày, Nùng, Chăm, Mường, Chơro, Hoa.

Vị trí địa lý được xác định: Phía Bắc giáp phường Trảng Dài và một phần phường Hố Nai, Phía Nam giáp phường Tam Hòa, phường Tam Hiệp, phía Đông giáp phường Long Bình, một phần Tân Biên, phía Tây giáp phường Tân Tiến, phường Tân Mai. Toàn phường Tân Hiệp được chia thành 05 khu phố.

Địa bàn phường Tân Hiệp trước đây thuộc ấp Núi Đất, phường Bình Trước, tổng Phước Vinh Thượng, huyện Phước Chánh, tỉnh Biên Hoà. Trước 1975 thuộc xã Bình Trước quận Châu Thành – sau là quận Đức Tu (1963), tỉnh  Biên Hoà.

Trên địa bàn phường Tân Hiệp có một số cơ sở tín ngưỡng sau: chùa Phước Viên, nhà thờ Gia Viên. Về lĩnh vực giáo dục, trên địa bàn phường có các trường Mầm non Hoa Sen, Tiểu học Lý Thường Kiệt, Trung học cơ sở Lê Quang Định, Trung học dân lập Đức Trí, Trường chuyên Lương Thế Vinh, Trường Đại học Đồng Nai (được thành lập năm 2010 trên co sở nâng cấp trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai).

Cơ cấu kinh tế của phường phát triển theo hướng dịch vụ - thương mại, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

Comments