28. Phường Tân Hòa

Phường Tân Hòa thành lập năm 1984, nằm phía đông thành phố  Biên Hòa. Vị trí địa lý được xác định như sau: Phía Bắc và phía Đông giáp huyện Trảng Bom, phía Nam giáp phường Long Bình, phía Tây giáp phường Tân Biên.Tổng diện tích tự nhiên toàn phường: 401,53 héc ta. Dân số có 39.982 người với các thành phần dân tộc sinh sống: Kinh (39.948 người), Hoa (10 người), Nùng (06 người), Tày (06 người), Ê đê (01 người) và người Campuchia (11 người). Toàn phường Tân Hòa chia thành 12 khu phố.

Phường Tân Hòa nguyên là vùng đất thuộc xã Hố Nai. Đây là địa bàn được đông đảo đồng bào miền Bắc di cư vào Nam trong thập niên 50, thế kỷ XX sinh sống. Địa bàn này một thời kỳ thuộc quận Châu Thành – sau này là quận Đức Tu (thành lập năm 1963), tỉnh Biên Hòa.

Sau ngày đất nước thống nhất, xã Hố Nai thuộc huyện Thống Nhất. Xã Hố Nai được chia thành bốn xã gồm Hố Nai 1, xã Hố Nai 2, xã Hố Nai 3 và xã Hố Nai 4. Sau này, xã Hố Nai 2 được nâng lên cấp phường Hố Nai 2 trực thuộc Biên Hòa. Năm 1984, phường Tân Hòa được thành lập theo Quyết định số 12 – HĐBT ngày 17 tháng 1 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) trên cơ sở tách phường Hố Nai 2 thành hai phường: phường Tân Hòa và phường Tân Biên.

Trên địa bàn phường có Quốc lộ I chạy qua nên dân cư bố trí dọc theo trục giao thông này chiếm số lượng lớn. Cơ cấu kinh tế chủ yếu của phường Tân Hoà là sản xuất tiểu thủ công nghiệp; thương mại dịch vụ với nghề mộc dân dụng phát triển mạnh. Người dân đa số theo đạo Thiên Chúa nên trên địa bàn có  nhiều giáo xứ như: Hoà Bình, Ngọc Đồng, Lộ Đức, Tiên Chu, Đan viện nữ tu Xi tô.

Về lĩnh vực giáo dục, toàn phường có hệ thống trường học: Mầm non Tân Hoà, Tiểu học Hoà Bình, Tiểu học Chu Văn An, Tiểu học Thánh Tâm, Trung học cơ sở Võ Trường Toản, Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ.

Comments