29. Phường Tân Mai

Phường Tân Mai được thành lập năm 1976. Tổng diện tích của phường là 136,8 héc ta. Dân số có 20.101 người với 07 dân tộc cộng cư. Dân tộc Kinh chiếm số lượng đông đảo (20.005 người), và một số dân tộc khác có số lượng không nhiều (96 người). Phần lớn, người dân của phường theo đạo Thiên Chúa (chiếm 81%), Phật giáo và các tôn giáo khác (4%), còn lại là lương giáo.

Vị trí của phường Tân Mai được xác định: Phía Đông giáp phường Tân Hiệp, phường Tam Hiệp, phía Tây giáp phường Thống Nhất, phía Bắc phường Tân Tiến, phía Nam giáp xã Hiệp Hoà (giới hạn bởi sông Đồng Nai). Toàn phường chia làm 06 khu phố với tên gọi theo thứ tự từ 01 đến 06.

          Địa bàn phường Tân Mai nguyên thuộc thôn Tân Mai tổng Phước Vinh, huyện Phước Chánh, phủ Phước Long vào đầu thế kỷ XIX. Lúc bấy giờ, tổng Phước Vinh có 46 thôn. Tư liệu Địa bạ Nam Kỳ (năm 1836) đời vua Minh Mạng cho biết, địa bàn phường Tân Mai thuộc thôn Tân Mai, tổng Phước Vinh Thượng, tỉnh Biên Hoà. Như vậy, tổng Phước Vinh trước đây được chia thành ba tổng cùng tên nhưng phân biệt bởi tên gọi gắn thêm chữ Thượng, Trung, Hạ do cách phân chia để phân biệt và quản lý. Từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thập niên 20 (thế kỷ XX), Tân Mai là một trong những làng của tổng Phước Vĩnh Thượng, tỉnh Biên Hoà. Tiếp theo, làng Tân Mai hiệp với các làng Vĩnh Cửu, Bình Đa thành làng Tam Hiệp và là một phần của xã Bùi Tiếng (1957) quận Châu Thành, sau thuộc quận Đức Tu (năm 1963), tỉnh Biên Hoà.

Về phía chính quyền cách mạng, địa bàn phường Tân Mai từ năm 1946 thuộc Quận quân sự 6 (sau đổi thành Ban công tác liên thôn). Sau năm 1975, một phần diện tích của làng Tân Mai được chia tách để thành lập phường Thống Nhất

Trên địa bàn phường Tân Mai có một số cơ sở tín ngưỡng tôn giáo tiêu biêu như: Miếu Bà Cây Cám, chùa Long Quang, nhà thờ Tân Mai…..Hệ thống trường học của Tân Mai gồm có: Mầm non Tân Mai, Tiểu học Tân Mai, Trung học cơ sở Lê Lợi, Trung học dân lập Lê Quý Đôn.

Đặc điểm kinh tế chính của phường Tân Mai trước đây là sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Hiện nay, cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng  thương mại - dịch vụ - sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Hiện nay, nhiều hộ dân Tân Mai tận dụng sông Đồng Nai chạy qua địa bàn để nuôi cá bè, hình thành nên làng cá bè có tiếng trong thành phố Biên Hoà.

Comments