30. Phường Tân Phong

Phường Tân Phong nằm về phía Đông Bắc của thành phố Biên Hòa. Tổng diện tích của phường Tân Phong là 1.686 héc ta. Dân số có 42.031người, gồm 08 dân tộc cộgn cư: Kinh, Hoa, Tày, Nùng, Thổ, Khơme, Chơro, Mường.

Vị trí địa lý của phường Tân Phong được xác định như sau: phía Đông giáp phường Trảng Dài, phía Tây giáp phường Quang Vinh, phường Bửu Long, phía Nam giáp phường Tân Tiến, phường Trung Dũng, phía Bắc giáp xã Thạnh Phú, xã Tân Bình huyện Vĩnh Cửu. Toàn phường được chia thành 11 khu phố.

Đầu thế kỷ XIX, Tân Phong là thôn thuộc tổng Phước Vinh, huyện Phước Chánh, phủ Phước Long. Tư liệu Địa bạ Nam Kỳ (năm 1836) cho biết, thôn Tân Phong thuộc tổng Phước Vinh Trung, tỉnh Biên Hoà. Trước năm 1975, về phía chính quyền Sài Gòn, Tân Phong thuộc quận Châu Thành – sau là quận Đức Tu (1963), tỉnh Biên Hoà.

Về phía chính quyền cách mạng, từ năm 1948 đến năm 1954, làng Tân Phong thuộc huyện Vĩnh Cửu. Trong kháng chiến chống Pháp, Tân Phong là xã du kích, có phong trào du kích chiến tranh phát triển, hành lang giao thông chiến lược nối liền căn cứ du kích Bình Đa với chiến khu Đ. Trong kháng chiến chống Mỹ, xã Tân Phong thuộc về thị xã Biên Hòa.

Sau ngày thống nhất đất nước, xã Tân Phong được thành lập. Năm 1984, phường Tân Phong được thành lập theo Quyết định số 12 – HĐBT ngày 17 tháng 1 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) trên cơ sở nâng cấp xã Tân Phong. Giữa năm 1994 theo Quyết định 364/CP của Thủ tướng Chính phủ, xã Tân Phong nâng lên thành phường của thành phố Biên Hòa gồm 4 khu phố 1,2,3,4 của xã Tân Phong cũ; sát nhập thêm các khu phố 5,6,7,8,9,11 của phường Tân Tiến, và khu phố 10 của phường Quang Vinh. Một phần đất của phường Tân Phong được tách ra để thành lập phường Trảng Dài.

Trên địa bàn phường Tân Phong có một số cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo: chùa Quang Long (khu phố 1), chùa Đức Quang, chùa Quan Âm (khu phố 2), nhà thờ Phúc Hải (khu phố 3), nhà thờ Thuận Hoà (khu phố 5), nhà thờ Thái Hiệp (khu phố 8).

Về lĩnh vực giáo dục, phường Tân Phong có các trường học: Mầm non Tân Phong, Tiểu học Tân Phong A, Tiểu học Tân Phong B, Tiểu học Phan Chu Trinh.

Cơ cấu kinh tế của phường Tân Phong phát triển theo hướng thương mại dịch vụ, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Comments