33. Phường Thống Nhất

Phường Thống Nhất được thành lập năm 1976, nằm về phía đông của thành phố Biên Hòa. Tổng diện tích của phường Thống Nhất là 342,54 héc ta. Dân số có 22.786 người với 04 dân tộc cộng cư. Trong đó, dân tộc Kinh chiếm số lượng nhiều nhất (  22.685 người), kế đến là Hoa (83 người), Khơ me (13 người), Tày (05 người).

Vị trí địa lý của phường Thống Nhất được xác định: Phía Đông giáp phường Tân Mai, phía Tây giáp phường Trung Dũng, phường Quyết Thắng, phía Bắc giáp phường Tân Tiến, phía Nam giáp xã Hiệp Hoà (giới hạn bởi sông Đông Nai). Toàn phường chia làm 07 khu phố được đặt tên theo thứ tự từ 01 đến 07.

Địa bàn phường Thống Nhất trước đây thuộc trong phần đất của thôn Tân Mai, tổng Phước Vinh, huyện Phước Chánh, phủ Phước Long. Địa bạ Nam kỳ năm 1836 cho thấy địa bàn này thuộc thôn Tân Mai và Vinh Thạnh, tổng Phước Vinh Thượng, tỉnh Biên Hoà. Cuối thế kỷ XIX, thôn Tân Mai, Vinh Thạnh thuộc xã Bình Trước. Từ thập niên 20 (thế kỷ XX), một phần của làng Tân Mai hiệp với các làng Vĩnh Cửu, Bình Đa thành làng Tam Hiệp. Trước năm 1975, địa bàn phường Thống Nhất gồm các Tân Mai, Lân Thành, Vĩnh Thị, Gò Me thuộc xã Bình Trước quận Châu Thành (năm 1963 đổi thành quận Đức Tu) tỉnh Biên Hoà. 

Trên địa bàn phường Thống Nhất có di chỉ khảo cổ học Gò Me. Đây là địa điểm phát hiện được dấu tích và hiện vật của người tiền sử. Hiện nay, phường Thống Nhất là địa bàn có khá nhiều cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo: đình Bình Trước, đình Lân Thị, đình Vinh Thạnh, đình Tân Mai, Miếu Linh Sơn Thánh mẫu, chùa Phước Huệ, chùa Đại Phước, chùa Tịnh Châu Như Ý, chùa Thiên Quốc, chùa Đức Tường, chùa Pháp Bửu, chùa Long Hoà, chùa Thiên Long chùa Bửu Hoà, chùa Tam Bửu, Tịnh thất Ngọc Hiệp, Tịnh thất Đại thế Chí, Tịnh thất Thích Ca, Tịnh xá Ngọc Hoà, Tịnh xá Ngọc Long.

Di tích Nhà Xanh toạ lạc trong phạm vi Trường Công nhân Kỹ thuật thuộc phường Thống Nhất là di tích lịch sử cấp quốc gia được xếp hạng năm 1986. Nơi đây diễn ra sự kiện quan trọng, đánh dấu trận đánh đầu tiên vào quân đội Mỹ ở Việt Nam của quân dân cách mạng Biên Hoà vào năm 1959. Trên địa bàn phường có nhà máy BIF (Bien hoa Industrielle de Forestier) – là cơ sở công nghiệp do tư bản Pháp xây dựng khá sớm vào đầu thế kỷ XX trong chính sách khai thác thuộc địa ở Biên Hoà. Hiện nay, cơ cấu kinh tế của phường Thống Nhất phát triển theo hướng thương mại- dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp.

Với truyền thống đấu tranh kiên cường trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, phường Thống Nhất được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1995.

Trên địa bàn phường Thống Nhất có các trường học: Tiểu học Thống Nhất A, Tiểu học Thống Nhất B, Trung học cơ sở Thống Nhất, Trung học phổ thông tư thục Nguyễn Khuyến, Cao đẳng nghề Đồng Nai.

Comments