35. Phường Trung Dũng

Phường Trung Dũng là phường nội ô thành phố Biên Hòa, có diện tích 81,98 hec ta với số dân 23.757 người. Người Kinh chiếm số lượng đông đảo, chỉ khoảng 200 người thuộc các thành phần dân tộc: Chơro, Nùng, Thái, Tày, Hoa.

Vị trí địa lý của phường Trung Dũng được xác định: Phía đông giáp phường Thống Nhất, phía Tây giáp phường Quang Vinh, phía Nam giáp phường Thanh Bình, phía bắc giáp sân bay Biên Hòa, phía đông bắc giáp phường Tân Tiến.Toàn phường Trung Dũng chia ra làm 6 khu phố.

Địa bàn phường Trung Dũng trước đây thuộc tổng Phước Vinh, huyện Phước Chánh, phủ Phước Long. Sau này, thuộc làng Bình Trước, tổng Phước Vĩnh Thượng, tỉnh Biên Hoà. Năm 1957, thuộc quận Châu Thành - sau này là Đức Tu (năm 1963), tỉnh Biên Hòa. Làng Bình Trước là làng cổ được khai phá sớm ở  vùng đất Biên Hòa. Với địa thế trung tâm, từ thôn đến làng, sau này là phố, làng Bình Trước xưa – nội ô Biên Hòa sau này phát triển khá nhanh với xu thế đô thị hóa.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945-1954), làng Bình Trước thuộc quận Châu Thành, từ năm 1948 thuộc thị xã Biên Hòa gồm 5 khu 8 ấp. Năm 1976, làng Bình Trước tách ra làm nhiều phường trong đó có phường Trung Dũng.

Trên địa bàn phường Trung Dũng có một số cơ sở tín ngưỡng tôn giáo như chùa Hưng Bình, chùa Thanh Long, chùa Tịnh Độ, nhà thờ Tin Lành Biên Hòa. Đặc biệt, địa bàn phường có một số di tích lịch sử quốc gia như: Di tích Đài Kỷ Niệm (còn gọi là Đài Chiến sĩ) nằm giữa trục lộ Nguyễn Ái Quốc và 30 tháng 4 được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc năm 1988. Di tích Lăng mộ Trịnh Hoài Đức xếp hạng năm 1990 và công trình văn hoá: Tượng đài Chiến thắng sân bay Biên Hoà.

Là phường nội ô của Biên Hoà, cơ cấu kinh tế phường Trung Dũng phát triển theo thương thương mại – dịch vụ. Trên địa bàn phường có hệ thống trường học: mần non Trung Dũng, Tiểu học Trịnh Hoài Đức, Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, Trung học phổ thông Ngô Quyền, Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Đồng Nai, Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai.

Comments