43. Thị xã Long Khánh

Thị xã Long Khánh được thành lập theo Nghị định số 97/2003/NĐ-CP ngày 21/8/2003 của Chính phủ. Tính đến năm 2007, Long Khánh là đơn vị hành chánh cấp thị xã duy nhất của tỉnh Đồng Nai, cách thành phố Biên Hòa vốn là trung tâm tỉnh lỵ khoảng 55 km.

Long Khánh có diện tích tự nhiên là 194,09 km2 (chiếm 3,3% diện tích của Đồng Nai). Dân số tính đến năm 2005 là 141.210 người (chiếm 6,26% dân số của Đống Nai). Có nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn Long Khánh, trong đó, người Việt có số lượng nhiều nhất.

Vị trí của thị xã Long Khánh nằm khoảng giữa về phía đông của tỉnh Đồng Nai. Phía đông giáp huyện Xuân Lộc, phía nam giáp huyện Cẩm Mỹ, phía tây giáp huyện Thống Nhất và phía bắc giáp một phần huyện Thống Nhất, Định Quán và Xuân Lộc.

Về cơ cấu hành chánh, thị xã Long Khánh có 15 đơn vị hành chánh; gồm 6 phường và 9 xã. Các phường là: phường Xuân Bình, phường Xuân An, phường Xuân Hòa, phường Xuân Trung, phường Xuân Thanh, phường Phú Bình và các xã là: xã Bầu Trâm, xã Bảo Vinh, xã Bảo Quang, xã Suối Tre, xã Xuân Lập, xã Bầu Sen, xã Xuân Tân, xã Hàng Gòn và xã Bình Lộc.

Comments